รูปกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกงงานในสถานประกอบการ (อ.กรอ.อศ.)

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
24/6/2560 15:42:06
Size (KB)  :  2,106 KB
DSC_0002.JPG
24/6/2560 15:42:16
Size (KB)  :  2,192 KB
DSC_0004.JPG
24/6/2560 15:42:44
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0005.JPG
24/6/2560 15:42:54
Size (KB)  :  2,287 KB
DSC_0007.JPG
24/6/2560 15:43:12
Size (KB)  :  2,097 KB
DSC_0008.JPG
24/6/2560 15:43:18
Size (KB)  :  2,237 KB
DSC_0009.JPG
24/6/2560 15:43:24
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0010.JPG
24/6/2560 15:43:26
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0011.JPG
24/6/2560 15:43:32
Size (KB)  :  2,090 KB
DSC_0012.JPG
24/6/2560 15:46:56
Size (KB)  :  2,164 KB
DSC_0014.JPG
24/6/2560 15:47:30
Size (KB)  :  2,190 KB
DSC_0015.JPG
24/6/2560 15:47:40
Size (KB)  :  2,180 KB
DSC_0016.JPG
24/6/2560 15:47:58
Size (KB)  :  2,315 KB
DSC_0017.JPG
24/6/2560 15:48:16
Size (KB)  :  2,355 KB
DSC_0018.JPG
24/6/2560 15:48:28
Size (KB)  :  1,479 KB
DSC_0020.JPG
24/6/2560 15:49:00
Size (KB)  :  2,292 KB
DSC_0021.JPG
24/6/2560 15:49:14
Size (KB)  :  2,346 KB
DSC_0022.JPG
24/6/2560 15:49:24
Size (KB)  :  2,168 KB
DSC_0023.JPG
24/6/2560 15:49:34
Size (KB)  :  2,129 KB
DSC_0024.JPG
24/6/2560 15:49:44
Size (KB)  :  2,281 KB
DSC_0025.JPG
24/6/2560 15:49:50
Size (KB)  :  2,181 KB
DSC_0030.JPG
24/6/2560 15:55:04
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0031.JPG
24/6/2560 15:55:12
Size (KB)  :  2,078 KB
DSC_0037.JPG
24/6/2560 15:59:52
Size (KB)  :  2,232 KB
DSC_0038.JPG
24/6/2560 17:01:06
Size (KB)  :  2,342 KB
DSC_0039.JPG
24/6/2560 17:01:14
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0040.JPG
24/6/2560 17:01:24
Size (KB)  :  2,305 KB
DSC_0041.JPG
24/6/2560 17:01:30
Size (KB)  :  2,092 KB
DSC_0042.JPG
24/6/2560 17:01:42
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0043.JPG
24/6/2560 17:01:56
Size (KB)  :  2,087 KB
DSC_0044.JPG
24/6/2560 17:02:06
Size (KB)  :  2,090 KB
DSC_0045.JPG
24/6/2560 17:02:14
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0047.JPG
24/6/2560 17:02:22
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0048.JPG
24/6/2560 17:02:32
Size (KB)  :  1,712 KB
DSC_0049.JPG
24/6/2560 17:40:28
Size (KB)  :  2,145 KB
DSC_0050.JPG
24/6/2560 17:40:38
Size (KB)  :  2,184 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26