รูปกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)

Thumbnail Image Table
DSC_0564.JPG
17/9/2560 10:08:22
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0565.JPG
17/9/2560 10:08:26
Size (KB)  :  2,331 KB
DSC_0566.JPG
17/9/2560 10:08:30
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0567.JPG
17/9/2560 10:08:34
Size (KB)  :  2,075 KB
DSC_0568.JPG
17/9/2560 10:08:40
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0569.JPG
17/9/2560 10:08:44
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0570.JPG
17/9/2560 10:08:52
Size (KB)  :  2,214 KB
DSC_0571.JPG
17/9/2560 10:11:54
Size (KB)  :  2,347 KB
DSC_0572.JPG
17/9/2560 10:12:00
Size (KB)  :  2,312 KB
DSC_0573.JPG
17/9/2560 10:12:04
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0574.JPG
17/9/2560 10:12:14
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0575.JPG
17/9/2560 10:12:24
Size (KB)  :  2,286 KB
DSC_0576.JPG
17/9/2560 10:12:28
Size (KB)  :  2,143 KB
DSC_0577.JPG
17/9/2560 10:12:32
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_0578.JPG
17/9/2560 10:12:44
Size (KB)  :  2,307 KB
DSC_0579.JPG
17/9/2560 10:13:02
Size (KB)  :  2,298 KB
DSC_0580.JPG
17/9/2560 10:13:18
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0581.JPG
17/9/2560 10:13:24
Size (KB)  :  2,178 KB
DSC_0582.JPG
17/9/2560 10:13:36
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0583.JPG
17/9/2560 10:13:42
Size (KB)  :  1,777 KB
DSC_0584.JPG
17/9/2560 10:13:50
Size (KB)  :  1,679 KB
DSC_0585.JPG
17/9/2560 10:13:58
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0586.JPG
17/9/2560 10:14:10
Size (KB)  :  2,252 KB
DSC_0587.JPG
17/9/2560 10:14:16
Size (KB)  :  2,313 KB
DSC_0588.JPG
17/9/2560 10:14:20
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0589.JPG
17/9/2560 10:14:24
Size (KB)  :  2,291 KB
DSC_0590.JPG
17/9/2560 10:14:32
Size (KB)  :  1,826 KB
DSC_0591.JPG
17/9/2560 10:14:36
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0592.JPG
17/9/2560 10:14:54
Size (KB)  :  1,787 KB
DSC_0593.JPG
17/9/2560 10:15:02
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0594.JPG
17/9/2560 10:15:06
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0595.JPG
17/9/2560 10:15:14
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0596.JPG
17/9/2560 10:15:20
Size (KB)  :  2,087 KB
DSC_0597.JPG
17/9/2560 10:15:38
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0598.JPG
17/9/2560 10:16:06
Size (KB)  :  2,147 KB
DSC_0599.JPG
17/9/2560 10:16:16
Size (KB)  :  2,294 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7