รูปกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับสถานศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSCN9355.JPG
22/7/2559 10:14:21
Size (KB)  :  519 KB
DSCN9356.JPG
22/7/2559 10:14:32
Size (KB)  :  530 KB
DSCN9357.JPG
22/7/2559 10:14:44
Size (KB)  :  524 KB
DSCN9358.JPG
22/7/2559 10:14:56
Size (KB)  :  565 KB
DSCN9359.JPG
22/7/2559 10:15:04
Size (KB)  :  569 KB
DSCN9360.JPG
22/7/2559 10:15:22
Size (KB)  :  512 KB
DSCN9361.JPG
22/7/2559 10:15:26
Size (KB)  :  565 KB
DSCN9362.JPG
22/7/2559 10:16:00
Size (KB)  :  527 KB
DSCN9363.JPG
22/7/2559 10:16:08
Size (KB)  :  519 KB
DSCN9364.JPG
22/7/2559 10:16:18
Size (KB)  :  511 KB
DSCN9365.JPG
22/7/2559 10:16:26
Size (KB)  :  564 KB
DSCN9366.JPG
22/7/2559 10:16:48
Size (KB)  :  530 KB
DSCN9367.JPG
22/7/2559 10:16:59
Size (KB)  :  531 KB
DSCN9368.JPG
22/7/2559 10:17:11
Size (KB)  :  527 KB
DSCN9369.JPG
22/7/2559 10:17:18
Size (KB)  :  484 KB
DSCN9370.JPG
22/7/2559 10:17:30
Size (KB)  :  484 KB
DSCN9371.JPG
22/7/2559 10:17:54
Size (KB)  :  523 KB
DSCN9372.JPG
22/7/2559 10:20:34
Size (KB)  :  487 KB
DSCN9373.JPG
22/7/2559 10:20:38
Size (KB)  :  489 KB
DSCN9374.JPG
22/7/2559 11:16:57
Size (KB)  :  530 KB
DSCN9375.JPG
22/7/2559 11:17:30
Size (KB)  :  520 KB
DSCN9376.JPG
22/7/2559 11:18:12
Size (KB)  :  531 KB
DSCN9377.JPG
22/7/2559 11:19:23
Size (KB)  :  566 KB
DSCN9378.JPG
22/7/2559 11:20:28
Size (KB)  :  545 KB
DSCN9379.JPG
22/7/2559 11:20:34
Size (KB)  :  533 KB
DSCN9380.JPG
22/7/2559 11:20:36
Size (KB)  :  539 KB
DSCN9381.JPG
22/7/2559 11:21:14
Size (KB)  :  529 KB
DSCN9382.JPG
22/7/2559 11:22:06
Size (KB)  :  520 KB
DSCN9383.JPG
22/7/2559 11:22:10
Size (KB)  :  512 KB
DSCN9384.JPG
22/7/2559 11:23:16
Size (KB)  :  523 KB
DSCN9385.JPG
22/7/2559 11:23:36
Size (KB)  :  514 KB
DSCN9386.JPG
22/7/2559 11:24:32
Size (KB)  :  521 KB
DSCN9387.JPG
22/7/2559 13:20:42
Size (KB)  :  517 KB
DSCN9388.JPG
22/7/2559 13:21:16
Size (KB)  :  514 KB
DSCN9389.JPG
22/7/2559 13:21:52
Size (KB)  :  573 KB
DSCN9390.JPG
22/7/2559 13:22:00
Size (KB)  :  526 KB
Pages:     1 2