รูปกิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร ครู นักการภารโรง เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ เป็นประธานในพิธี
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ริมน้ำน่าน

Thumbnail Image Table
uttvc1.jpg
23/10/2560 12:17:48
Size (KB)  :  3,124 KB
uttvc2.jpg
23/10/2560 12:17:05
Size (KB)  :  2,454 KB
uttvc3.jpg
23/10/2560 12:17:05
Size (KB)  :  2,195 KB
uttvc4.jpg
23/10/2560 12:17:05
Size (KB)  :  2,806 KB
uttvc5.jpg
23/10/2560 12:17:06
Size (KB)  :  2,228 KB
uttvc6.jpg
23/10/2560 12:17:06
Size (KB)  :  2,320 KB
uttvc6-1.jpg
24/10/2560 7:57:59
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc6-2.jpg
24/10/2560 7:57:59
Size (KB)  :  2,264 KB
uttvc6-3.jpg
24/10/2560 7:58:00
Size (KB)  :  2,391 KB
uttvc6-4.jpg
23/10/2560 12:17:04
Size (KB)  :  2,796 KB
uttvc7.jpg
23/10/2560 12:17:02
Size (KB)  :  2,322 KB
uttvc9.jpg
23/10/2560 12:17:02
Size (KB)  :  2,226 KB
uttvc9-1.jpg
24/10/2560 7:58:00
Size (KB)  :  2,582 KB
uttvc9-2.jpg
24/10/2560 7:58:00
Size (KB)  :  2,157 KB
uttvc9-3.jpg
24/10/2560 7:57:58
Size (KB)  :  2,226 KB
uttvc9-4.jpg
24/10/2560 7:57:57
Size (KB)  :  1,324 KB
uttvc9-5.jpg
24/10/2560 7:57:58
Size (KB)  :  1,333 KB
uttvc9-6.jpg
24/10/2560 7:58:01
Size (KB)  :  2,187 KB
uttvc9-7.jpg
24/10/2560 7:58:01
Size (KB)  :  2,184 KB
uttvc9-8.jpg
24/10/2560 7:57:58
Size (KB)  :  2,540 KB
uttvc9-9.jpg
24/10/2560 7:57:59
Size (KB)  :  2,671 KB
uttvc10.jpg
23/10/2560 12:17:01
Size (KB)  :  2,547 KB
uttvc11-1.jpg
23/10/2560 12:17:07
Size (KB)  :  2,235 KB
uttvc12.jpg
23/10/2560 12:17:07
Size (KB)  :  2,173 KB
uttvc12-1.jpg
23/10/2560 12:17:07
Size (KB)  :  2,597 KB
uttvc14.jpg
23/10/2560 12:17:07
Size (KB)  :  2,735 KB
uttvc15.jpg
23/10/2560 12:17:03
Size (KB)  :  2,204 KB
uttvc16.jpg
23/10/2560 12:17:04
Size (KB)  :  2,496 KB
uttvc17.jpg
23/10/2560 12:17:06
Size (KB)  :  2,174 KB
uttvc18.jpg
23/10/2560 12:17:02
Size (KB)  :  2,216 KB
uttvc18-1.jpg
24/10/2560 7:57:59
Size (KB)  :  2,140 KB
uttvc18-2.jpg
24/10/2560 7:57:57
Size (KB)  :  978 KB
uttvc18-3.jpg
24/10/2560 7:57:57
Size (KB)  :  783 KB
uttvc18-4.jpg
24/10/2560 7:57:57
Size (KB)  :  917 KB
uttvc18-5.jpg
24/10/2560 7:57:57
Size (KB)  :  766 KB
uttvc19.jpg
23/10/2560 12:17:03
Size (KB)  :  2,818 KB
Pages:     1