วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ในพิธีปิดการเข้าค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1.JPG
12/12/2560 7:47:22
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc2.JPG
12/12/2560 7:49:02
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc3.JPG
12/12/2560 7:50:32
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc4.JPG
12/12/2560 7:57:46
Size (KB)  :  1,957 KB
uttvc5.JPG
12/12/2560 8:00:00
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc9.JPG
12/12/2560 8:05:40
Size (KB)  :  1,968 KB
uttvc8.JPG
12/12/2560 8:06:22
Size (KB)  :  1,920 KB
uttvc7.JPG
12/12/2560 8:06:26
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc6.JPG
12/12/2560 8:09:26
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc10.JPG
12/12/2560 8:12:36
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0386.JPG
12/12/2560 8:12:48
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_0387.JPG
12/12/2560 8:12:50
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0388.JPG
12/12/2560 8:12:52
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0389.JPG
12/12/2560 8:13:00
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_0390.JPG
12/12/2560 8:13:00
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0391.JPG
12/12/2560 8:13:02
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0392.JPG
12/12/2560 8:13:08
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0393.JPG
12/12/2560 8:13:10
Size (KB)  :  1,920 KB
DSC_0395.JPG
12/12/2560 8:13:32
Size (KB)  :  1,908 KB
DSC_0396.JPG
12/12/2560 8:26:58
Size (KB)  :  2,296 KB
DSC_0401.JPG
12/12/2560 8:27:22
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0408.JPG
12/12/2560 8:49:00
Size (KB)  :  1,878 KB
DSC_0416.JPG
12/12/2560 8:50:30
Size (KB)  :  1,980 KB
DSC_0429.JPG
12/12/2560 8:52:20
Size (KB)  :  2,007 KB
DSC_0437.JPG
12/12/2560 8:53:06
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0441.JPG
12/12/2560 8:53:18
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_0447.JPG
12/12/2560 8:53:46
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0452.JPG
12/12/2560 8:54:14
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0453.JPG
12/12/2560 8:54:18
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0469.JPG
12/12/2560 8:57:34
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0491.JPG
12/12/2560 9:04:42
Size (KB)  :  1,974 KB
DSC_0503.JPG
12/12/2560 9:27:26
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0533.JPG
12/12/2560 9:31:18
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0534.JPG
12/12/2560 9:31:22
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0539.JPG
12/12/2560 9:36:16
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0543.JPG
12/12/2560 9:43:32
Size (KB)  :  2,053 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6