รูปกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0117.JPG
14/10/2560 8:28:06
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_0118.JPG
14/10/2560 8:28:08
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0119.JPG
14/10/2560 8:28:16
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0120.JPG
14/10/2560 8:28:22
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0121.JPG
14/10/2560 8:28:32
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0122.JPG
14/10/2560 8:28:38
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0123.JPG
14/10/2560 8:28:46
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0124.JPG
14/10/2560 8:28:56
Size (KB)  :  2,297 KB
DSC_0125.JPG
14/10/2560 8:29:04
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0126.JPG
14/10/2560 8:29:14
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0127.JPG
14/10/2560 8:29:18
Size (KB)  :  1,998 KB
DSC_0128.JPG
14/10/2560 8:29:26
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0129.JPG
14/10/2560 8:29:32
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0130.JPG
14/10/2560 8:29:38
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0131.JPG
14/10/2560 8:29:44
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0132.JPG
14/10/2560 8:29:50
Size (KB)  :  1,997 KB
DSC_0133.JPG
14/10/2560 8:29:56
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0134.JPG
14/10/2560 8:30:02
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0135.JPG
14/10/2560 8:30:08
Size (KB)  :  2,307 KB
DSC_0136.JPG
14/10/2560 8:30:12
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0137.JPG
14/10/2560 8:30:16
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0138.JPG
14/10/2560 8:30:20
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0139.JPG
14/10/2560 8:30:42
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0140.JPG
14/10/2560 8:30:46
Size (KB)  :  2,304 KB
DSC_0141.JPG
14/10/2560 8:30:50
Size (KB)  :  1,998 KB
DSC_0142.JPG
14/10/2560 8:30:52
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0143.JPG
14/10/2560 8:30:56
Size (KB)  :  2,243 KB
DSC_0144.JPG
14/10/2560 8:31:28
Size (KB)  :  1,929 KB
DSC_0145.JPG
14/10/2560 8:31:40
Size (KB)  :  1,932 KB
DSC_0146.JPG
14/10/2560 8:31:46
Size (KB)  :  2,271 KB
DSC_0147.JPG
14/10/2560 8:32:04
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0148.JPG
14/10/2560 8:32:08
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0149.JPG
14/10/2560 8:32:12
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0150.JPG
14/10/2560 8:32:16
Size (KB)  :  2,007 KB
DSC_0151.JPG
14/10/2560 8:32:20
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0152.JPG
14/10/2560 8:32:24
Size (KB)  :  2,040 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12