รูปกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
14/10/2560 6:59:12
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0004.JPG
14/10/2560 7:00:48
Size (KB)  :  2,008 KB
DSC_0005.JPG
14/10/2560 7:01:22
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0006.JPG
14/10/2560 7:02:58
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0007.JPG
14/10/2560 7:03:00
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0008.JPG
14/10/2560 7:03:06
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0009.JPG
14/10/2560 7:04:06
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0010.JPG
14/10/2560 7:04:12
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0011.JPG
14/10/2560 7:06:02
Size (KB)  :  1,922 KB
DSC_0012.JPG
14/10/2560 7:06:06
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_0013.JPG
14/10/2560 7:11:12
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0014.JPG
14/10/2560 7:12:40
Size (KB)  :  1,977 KB
DSC_0015.JPG
14/10/2560 7:13:00
Size (KB)  :  1,957 KB
DSC_0016.JPG
14/10/2560 7:13:06
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0017.JPG
14/10/2560 7:13:42
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0018.JPG
14/10/2560 7:14:24
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0019.JPG
14/10/2560 7:14:30
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0020.JPG
14/10/2560 7:15:22
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0021.JPG
14/10/2560 7:17:50
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0022.JPG
14/10/2560 7:17:56
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0023.JPG
14/10/2560 7:18:00
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0024.JPG
14/10/2560 7:18:08
Size (KB)  :  2,077 KB
DSC_0025.JPG
14/10/2560 7:18:12
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0026.JPG
14/10/2560 7:18:30
Size (KB)  :  1,954 KB
DSC_0027.JPG
14/10/2560 7:18:34
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0028.JPG
14/10/2560 7:18:42
Size (KB)  :  2,233 KB
DSC_0030.JPG
14/10/2560 7:19:58
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0031.JPG
14/10/2560 7:20:26
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0032.JPG
14/10/2560 7:21:38
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0033.JPG
14/10/2560 7:21:56
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0034.JPG
14/10/2560 7:21:58
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0035.JPG
14/10/2560 7:22:08
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0036.JPG
14/10/2560 7:22:26
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0037.JPG
14/10/2560 7:24:24
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0038.JPG
14/10/2560 7:24:26
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0039.JPG
14/10/2560 7:24:32
Size (KB)  :  1,997 KB
Pages:     1 2 3 4