รูปกิจกรรม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองระดับ ปวช. และ ปวส. และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0079.JPG
12/11/2560 8:05:18
Size (KB)  :  1,938 KB
DSC_0084.JPG
12/11/2560 8:06:02
Size (KB)  :  1,896 KB
DSC_0085.JPG
12/11/2560 8:06:10
Size (KB)  :  1,889 KB
DSC_0086.JPG
12/11/2560 8:06:18
Size (KB)  :  1,884 KB
DSC_0087.JPG
12/11/2560 8:06:32
Size (KB)  :  1,909 KB
DSC_0092.JPG
12/11/2560 8:07:04
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0104.JPG
12/11/2560 8:08:58
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0110.JPG
12/11/2560 8:09:50
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_0113.JPG
12/11/2560 8:10:14
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0115.JPG
12/11/2560 8:10:26
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0129.JPG
12/11/2560 8:16:32
Size (KB)  :  1,881 KB
DSC_0131.JPG
12/11/2560 8:17:30
Size (KB)  :  1,889 KB
DSC_0133.JPG
12/11/2560 8:17:54
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0136.JPG
12/11/2560 8:35:52
Size (KB)  :  2,180 KB
DSC_0140.JPG
12/11/2560 8:36:10
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0141.JPG
12/11/2560 8:36:14
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0144.JPG
12/11/2560 8:36:36
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0145.JPG
12/11/2560 8:36:46
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0147.JPG
12/11/2560 8:37:26
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0150.JPG
12/11/2560 8:37:30
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0151.JPG
12/11/2560 9:30:30
Size (KB)  :  1,871 KB
DSC_0153.JPG
12/11/2560 9:30:38
Size (KB)  :  2,335 KB
DSC_0165.JPG
12/11/2560 9:38:16
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0171.JPG
12/11/2560 9:47:28
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0174.JPG
12/11/2560 9:47:42
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0176.JPG
12/11/2560 10:03:36
Size (KB)  :  1,883 KB
DSC_0178.JPG
12/11/2560 10:03:42
Size (KB)  :  1,996 KB
DSC_0185.JPG
12/11/2560 10:23:38
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_0194.JPG
13/11/2560 9:30:39
Size (KB)  :  1,405 KB
DSC_0197.JPG
12/11/2560 10:24:54
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0207.JPG
12/11/2560 10:27:58
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0211.JPG
13/11/2560 9:31:48
Size (KB)  :  1,429 KB
DSC_0219.JPG
12/11/2560 10:32:52
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0230.JPG
12/11/2560 11:53:40
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0258.JPG
12/11/2560 14:36:48
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0260.JPG
12/11/2560 14:37:22
Size (KB)  :  2,073 KB
Pages:     1