รูปกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และ เทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน วัคลองโพธิ์พระอารามหลวง และ วัดธรรมมาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560

Thumbnail Image Table
uttvc 002.JPG
8/7/2560 9:38:20
Size (KB)  :  1,996 KB
uttvc 003.JPG
8/7/2560 9:38:36
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc 004.JPG
8/7/2560 9:38:40
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc 005.JPG
8/7/2560 9:39:38
Size (KB)  :  1,938 KB
uttvc 006.JPG
8/7/2560 9:40:24
Size (KB)  :  2,003 KB
uttvc 007.JPG
8/7/2560 9:40:26
Size (KB)  :  2,031 KB
uttvc 008.JPG
8/7/2560 9:40:30
Size (KB)  :  2,034 KB
uttvc 009.JPG
8/7/2560 9:40:34
Size (KB)  :  2,006 KB
uttvc 010.JPG
8/7/2560 9:40:36
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc 011.JPG
8/7/2560 9:45:28
Size (KB)  :  1,934 KB
uttvc 012.JPG
8/7/2560 9:45:46
Size (KB)  :  1,925 KB
uttvc 013.JPG
8/7/2560 9:47:24
Size (KB)  :  1,989 KB
uttvc 014.JPG
8/7/2560 9:47:40
Size (KB)  :  1,962 KB
uttvc 015.JPG
8/7/2560 9:47:54
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc 016.JPG
8/7/2560 9:48:20
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc 017.JPG
8/7/2560 9:54:48
Size (KB)  :  1,934 KB
uttvc 018.JPG
8/7/2560 9:55:14
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc 019.JPG
8/7/2560 9:55:16
Size (KB)  :  2,054 KB
uttvc 020.JPG
8/7/2560 9:58:00
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc 021.JPG
8/7/2560 10:00:14
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc 022.JPG
8/7/2560 10:00:18
Size (KB)  :  1,934 KB
uttvc 023.JPG
8/7/2560 10:00:50
Size (KB)  :  1,952 KB
uttvc 024.JPG
8/7/2560 10:00:58
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc 025.JPG
8/7/2560 10:01:12
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc 026.JPG
8/7/2560 10:02:00
Size (KB)  :  1,951 KB
uttvc 027.JPG
8/7/2560 10:02:58
Size (KB)  :  1,955 KB
uttvc 028.JPG
8/7/2560 10:03:04
Size (KB)  :  1,916 KB
uttvc 029.JPG
8/7/2560 10:11:42
Size (KB)  :  1,932 KB
uttvc 030.JPG
8/7/2560 10:13:02
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc 031.JPG
8/7/2560 10:13:34
Size (KB)  :  1,871 KB
uttvc 032.JPG
8/7/2560 10:13:36
Size (KB)  :  1,872 KB
uttvc 033.JPG
8/7/2560 10:14:18
Size (KB)  :  1,880 KB
uttvc 034.JPG
8/7/2560 10:14:20
Size (KB)  :  1,858 KB
uttvc 035.JPG
8/7/2560 10:14:26
Size (KB)  :  1,859 KB
uttvc 036.JPG
8/7/2560 10:15:36
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc 037.JPG
8/7/2560 10:16:40
Size (KB)  :  2,041 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15