รูปกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี

Thumbnail Image Table
DSC_0262.JPG
10/6/2560 9:36:04
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0263.JPG
10/6/2560 9:36:10
Size (KB)  :  2,233 KB
DSC_0264.JPG
10/6/2560 9:36:12
Size (KB)  :  2,154 KB
DSC_0265.JPG
10/6/2560 9:36:50
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0266.JPG
10/6/2560 9:36:54
Size (KB)  :  1,982 KB
DSC_0268.JPG
10/6/2560 9:37:10
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0269.JPG
10/6/2560 9:37:16
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0270.JPG
10/6/2560 9:37:28
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0271.JPG
10/6/2560 9:37:40
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0272.JPG
10/6/2560 9:37:46
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0274.JPG
10/6/2560 9:38:12
Size (KB)  :  2,291 KB
DSC_0275.JPG
10/6/2560 9:38:24
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0277.JPG
10/6/2560 9:38:54
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0280.JPG
10/6/2560 9:39:10
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0281.JPG
10/6/2560 9:39:16
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0287.JPG
10/6/2560 9:42:22
Size (KB)  :  2,288 KB
DSC_0288.JPG
10/6/2560 9:42:30
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0289.JPG
10/6/2560 9:42:40
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0291.JPG
10/6/2560 9:42:46
Size (KB)  :  2,206 KB
DSC_0292.JPG
10/6/2560 9:42:58
Size (KB)  :  2,069 KB
DSC_0293.JPG
10/6/2560 9:43:12
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0294.JPG
10/6/2560 9:43:28
Size (KB)  :  2,313 KB
DSC_0295.JPG
10/6/2560 9:43:42
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0298.JPG
10/6/2560 10:05:34
Size (KB)  :  2,093 KB
DSC_0299.JPG
10/6/2560 10:05:48
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0302.JPG
10/6/2560 10:06:10
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0303.JPG
10/6/2560 10:07:12
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0304.JPG
10/6/2560 10:07:20
Size (KB)  :  2,329 KB
DSC_0305.JPG
10/6/2560 10:07:26
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC_0306.JPG
10/6/2560 10:08:02
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_0309.JPG
10/6/2560 10:10:36
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0311.JPG
10/6/2560 10:10:50
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0313.JPG
10/6/2560 10:12:10
Size (KB)  :  1,877 KB
DSC_0314.JPG
10/6/2560 10:12:22
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0315.JPG
10/6/2560 10:12:28
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0319.JPG
10/6/2560 10:14:50
Size (KB)  :  2,059 KB
Pages:     1 2