รูปกิจกรรม ดร.สิรินทรา แก้วกุลศรี และคณะจากประเทศอังกฤษ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ในครั้งนี้ จำนวน 13 ทุน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

Thumbnail Image Table
DSCN9388.JPG
30/9/2559 9:59:01
Size (KB)  :  511 KB
DSCN9390.JPG
30/9/2559 9:59:28
Size (KB)  :  488 KB
DSCN9392.JPG
30/9/2559 10:00:40
Size (KB)  :  483 KB
DSCN9393.JPG
30/9/2559 10:00:46
Size (KB)  :  558 KB
DSCN9396.JPG
30/9/2559 10:05:12
Size (KB)  :  522 KB
DSCN9400.JPG
30/9/2559 10:08:17
Size (KB)  :  543 KB
DSCN9403.JPG
30/9/2559 10:08:34
Size (KB)  :  569 KB
DSCN9408.JPG
30/9/2559 10:10:14
Size (KB)  :  561 KB
DSCN9411.JPG
30/9/2559 10:11:24
Size (KB)  :  568 KB
DSCN9412.JPG
30/9/2559 10:11:30
Size (KB)  :  534 KB
DSCN9413.JPG
30/9/2559 10:11:40
Size (KB)  :  549 KB
DSCN9414.JPG
30/9/2559 10:12:02
Size (KB)  :  535 KB
DSCN9415.JPG
30/9/2559 10:13:12
Size (KB)  :  534 KB
DSCN9416.JPG
30/9/2559 10:13:52
Size (KB)  :  507 KB
DSCN9417.JPG
30/9/2559 10:13:54
Size (KB)  :  508 KB
DSCN9418.JPG
30/9/2559 10:14:39
Size (KB)  :  507 KB
DSCN9420.JPG
30/9/2559 10:24:14
Size (KB)  :  519 KB
DSCN9421.JPG
30/9/2559 10:24:35
Size (KB)  :  525 KB
DSCN9423.JPG
30/9/2559 10:24:56
Size (KB)  :  545 KB
DSCN9424.JPG
30/9/2559 10:25:15
Size (KB)  :  547 KB
DSCN9425.JPG
30/9/2559 10:25:32
Size (KB)  :  485 KB
DSCN9426.JPG
30/9/2559 10:25:48
Size (KB)  :  535 KB
DSCN9427.JPG
30/9/2559 10:26:06
Size (KB)  :  558 KB
DSCN9428.JPG
30/9/2559 10:26:26
Size (KB)  :  567 KB
DSCN9429.JPG
30/9/2559 10:26:50
Size (KB)  :  520 KB
DSCN9430.JPG
30/9/2559 10:27:10
Size (KB)  :  513 KB
DSCN9431.JPG
30/9/2559 10:27:27
Size (KB)  :  526 KB
DSCN9432.JPG
30/9/2559 10:27:47
Size (KB)  :  511 KB
DSCN9433.JPG
30/9/2559 10:28:08
Size (KB)  :  511 KB
DSCN9441.JPG
30/9/2559 10:38:16
Size (KB)  :  484 KB
DSCN9442.JPG
30/9/2559 10:38:38
Size (KB)  :  528 KB
DSCN9443.JPG
30/9/2559 10:38:52
Size (KB)  :  541 KB
DSCN9444.JPG
30/9/2559 10:39:08
Size (KB)  :  570 KB
DSCN9445.JPG
30/9/2559 10:42:11
Size (KB)  :  538 KB
DSCN9467.JPG
30/9/2559 10:53:56
Size (KB)  :  525 KB
DSCN9479.JPG
30/9/2559 11:01:56
Size (KB)  :  512 KB
Pages:     1 2