รูปกิจกรรม โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณโดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0736-1.JPG.JPG
2/11/2560 14:14:14
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0736-3.JPG.JPG
2/11/2560 14:16:32
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0737-2.JPG.JPG
2/11/2560 14:15:06
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0795-1.JPG.JPG
2/11/2560 8:25:04
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0850.JPG.JPG
2/11/2560 8:44:58
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0870.JPG.JPG
2/11/2560 8:48:46
Size (KB)  :  2,055 KB
DSC_0943.JPG.JPG
2/11/2560 9:49:38
Size (KB)  :  1,951 KB
DSC_0947.JPG
2/11/2560 9:51:12
Size (KB)  :  1,961 KB
DSC_0954.JPG
2/11/2560 9:52:46
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0982.JPG.JPG
2/11/2560 9:59:16
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_0987.JPG.JPG
2/11/2560 10:00:44
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_1028.JPG.JPG
2/11/2560 11:33:50
Size (KB)  :  2,054 KB
DSC_1116.JPG.JPG
2/11/2560 12:44:00
Size (KB)  :  2,306 KB
DSC_1122.JPG.JPG
2/11/2560 12:46:40
Size (KB)  :  2,264 KB
DSC_1146.JPG.JPG
2/11/2560 12:58:18
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_1182.JPG.JPG
2/11/2560 13:06:00
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_1186.JPG.JPG
2/11/2560 13:06:38
Size (KB)  :  2,278 KB
DSC_1188.JPG.JPG
2/11/2560 13:07:02
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_1227.JPG.JPG
2/11/2560 13:11:40
Size (KB)  :  1,961 KB
DSC_1230.JPG.JPG
2/11/2560 13:11:56
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_1239.JPG.JPG
2/11/2560 13:12:42
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_1242.JPG.JPG
2/11/2560 13:13:02
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_1268.JPG.JPG
2/11/2560 13:15:34
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_1269.JPG.JPG
2/11/2560 13:15:44
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_1273.JPG.JPG
2/11/2560 13:16:14
Size (KB)  :  1,959 KB
DSC_1307.JPG.JPG
2/11/2560 13:22:30
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_1308.JPG.JPG
2/11/2560 13:22:46
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_1309.JPG.JPG
2/11/2560 13:23:24
Size (KB)  :  1,957 KB
DSC_1311.JPG.JPG
2/11/2560 13:23:32
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_1315.JPG.JPG
2/11/2560 13:24:22
Size (KB)  :  1,978 KB
DSC_1316.JPG.JPG
2/11/2560 13:24:38
Size (KB)  :  1,966 KB
DSC_1324.JPG.JPG
2/11/2560 13:26:14
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_1391.JPG.JPG
2/11/2560 13:46:26
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_1425.JPG.JPG
2/11/2560 13:56:36
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_1441.JPG.JPG
2/11/2560 14:07:16
Size (KB)  :  1,928 KB
DSC_1445-1.JPG
2/11/2560 14:49:13
Size (KB)  :  1,202 KB
Pages:     1 2