รูปกิจกรรม พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

Thumbnail Image Table
DSC_0003.JPG
8/3/2560 8:17:06
Size (KB)  :  2,018 KB
DSC_0009.JPG
8/3/2560 8:37:24
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0010.JPG
8/3/2560 8:37:38
Size (KB)  :  2,112 KB
DSC_0011.JPG
8/3/2560 8:37:46
Size (KB)  :  2,140 KB
DSC_0012.JPG
8/3/2560 8:40:38
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0013.JPG
8/3/2560 8:42:54
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0017.JPG
8/3/2560 8:45:44
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0018.JPG
8/3/2560 8:46:06
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_0019.JPG
8/3/2560 8:46:16
Size (KB)  :  2,331 KB
DSC_0020.JPG
8/3/2560 8:48:26
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0027.JPG
8/3/2560 8:54:34
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0029.JPG
8/3/2560 8:54:56
Size (KB)  :  2,177 KB
DSC_0030.JPG
8/3/2560 9:07:40
Size (KB)  :  2,202 KB
DSC_0031.JPG
8/3/2560 9:13:54
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0032.JPG
8/3/2560 9:15:16
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0033.JPG
8/3/2560 9:23:52
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0034.JPG
8/3/2560 9:25:22
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0035.JPG
8/3/2560 9:26:38
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0038.JPG
8/3/2560 9:35:42
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0042.JPG
8/3/2560 9:37:46
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0044.JPG
8/3/2560 9:39:52
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0046.JPG
8/3/2560 9:41:50
Size (KB)  :  2,311 KB
DSC_0047.JPG
8/3/2560 9:46:52
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0049.JPG
8/3/2560 9:49:52
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0050.JPG
8/3/2560 9:58:40
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0053.JPG
8/3/2560 10:06:58
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0054.JPG
8/3/2560 10:07:04
Size (KB)  :  2,127 KB
DSC_0056.JPG
8/3/2560 10:08:32
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0057.JPG
8/3/2560 10:08:36
Size (KB)  :  2,212 KB
DSC_0058.JPG
8/3/2560 10:08:38
Size (KB)  :  2,087 KB
DSC_0060.JPG
8/3/2560 10:08:58
Size (KB)  :  2,078 KB
DSC_0061.JPG
8/3/2560 10:09:04
Size (KB)  :  1,892 KB
DSC_0062.JPG
8/3/2560 10:12:24
Size (KB)  :  1,997 KB
DSC_0063.JPG
8/3/2560 10:12:28
Size (KB)  :  2,018 KB
DSC_0064.JPG
8/3/2560 10:12:34
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0065.JPG
8/3/2560 10:12:38
Size (KB)  :  1,967 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35