รายงานตัว เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561

Thumbnail Image Table
DSC_0002.JPG
24/12/2560 11:48:50
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0871.JPG
24/12/2560 7:58:30
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0876.JPG
24/12/2560 7:59:00
Size (KB)  :  2,179 KB
DSC_0878.JPG
24/12/2560 7:59:28
Size (KB)  :  2,241 KB
DSC_0884.JPG
24/12/2560 8:09:36
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC_0888.JPG
24/12/2560 8:09:56
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0890.JPG
24/12/2560 8:10:08
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0900.JPG
24/12/2560 8:11:42
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0902.JPG
24/12/2560 8:45:38
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0917.JPG
24/12/2560 9:12:42
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0919.JPG
24/12/2560 9:49:36
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0920.JPG
24/12/2560 9:50:30
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0924.JPG
24/12/2560 9:53:54
Size (KB)  :  1,906 KB
DSC_0928.JPG
24/12/2560 9:57:50
Size (KB)  :  1,928 KB
DSC_0931.JPG
24/12/2560 9:58:12
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0932.JPG
24/12/2560 9:58:22
Size (KB)  :  1,982 KB
DSC_0934.JPG
24/12/2560 9:58:28
Size (KB)  :  1,911 KB
DSC_0936.JPG
24/12/2560 9:59:20
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0938.JPG
24/12/2560 9:59:46
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_0941.JPG
24/12/2560 10:00:02
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0944.JPG
24/12/2560 10:03:04
Size (KB)  :  2,080 KB
DSC_0951.JPG
24/12/2560 10:05:10
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0953.JPG
24/12/2560 10:05:40
Size (KB)  :  1,788 KB
DSC_0957.JPG
24/12/2560 10:10:04
Size (KB)  :  1,948 KB
DSC_0961.JPG
24/12/2560 10:10:30
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0963.JPG
24/12/2560 10:11:20
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0964.JPG
24/12/2560 10:14:04
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0966.JPG
24/12/2560 10:49:12
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0970.JPG
24/12/2560 10:52:48
Size (KB)  :  1,905 KB
DSC_0972.JPG
24/12/2560 10:54:56
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0990.JPG
24/12/2560 11:35:14
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0997.JPG
24/12/2560 11:39:28
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0998.JPG
24/12/2560 11:39:32
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0999.JPG
24/12/2560 11:39:36
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_1001.JPG
24/12/2560 11:39:46
Size (KB)  :  1,998 KB
DSC_1007.JPG
24/12/2560 11:42:10
Size (KB)  :  2,037 KB
Pages:     1