วันที่ 26 ธันวาคม 2560คณะคุณครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมผลิตและแต่งหน้าเค้กเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
28/12/2560 8:53:32
Size (KB)  :  2,338 KB
DSC_0003.JPG
28/12/2560 8:53:44
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0006.JPG
28/12/2560 8:54:20
Size (KB)  :  2,261 KB
DSC_0023.JPG
28/12/2560 9:00:12
Size (KB)  :  2,299 KB
DSC_0039.JPG
28/12/2560 9:05:28
Size (KB)  :  1,802 KB
DSC_0042.JPG
28/12/2560 9:06:52
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0045.JPG
28/12/2560 9:07:28
Size (KB)  :  2,289 KB
DSC_0046.JPG
28/12/2560 9:07:32
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0047.JPG
28/12/2560 9:07:38
Size (KB)  :  2,072 KB
DSC_0053.JPG
28/12/2560 9:09:12
Size (KB)  :  2,043 KB
DSC_0061.JPG
28/12/2560 9:11:32
Size (KB)  :  2,215 KB
DSC_0071.JPG
28/12/2560 9:14:18
Size (KB)  :  2,080 KB
DSC_0074.JPG
28/12/2560 9:17:46
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0076.JPG
28/12/2560 9:18:02
Size (KB)  :  1,921 KB
DSC_0080.JPG
28/12/2560 9:18:42
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0085.JPG
28/12/2560 9:21:02
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0087.JPG
28/12/2560 9:22:44
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0088.JPG
28/12/2560 9:22:52
Size (KB)  :  1,901 KB
DSC_0089.JPG
28/12/2560 9:23:00
Size (KB)  :  1,888 KB
DSC_0090.JPG
28/12/2560 9:23:10
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_0091.JPG
28/12/2560 9:23:14
Size (KB)  :  2,098 KB
DSC_0092.JPG
28/12/2560 9:23:22
Size (KB)  :  2,085 KB
DSC_0093.JPG
28/12/2560 9:23:44
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0094.JPG
28/12/2560 9:24:08
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0095.JPG
28/12/2560 9:24:14
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0096.JPG
28/12/2560 9:24:24
Size (KB)  :  2,125 KB
DSC_0098.JPG
28/12/2560 9:24:34
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0098_2.JPG
26/12/2560 10:18:48
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0101.JPG
28/12/2560 9:25:24
Size (KB)  :  2,195 KB
DSC_0103.JPG
28/12/2560 9:26:00
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0104.JPG
26/12/2560 10:19:42
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0105.JPG
26/12/2560 10:19:44
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0107.JPG
28/12/2560 9:27:20
Size (KB)  :  2,273 KB
DSC_0108.JPG
26/12/2560 10:22:00
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0113.JPG
28/12/2560 9:29:54
Size (KB)  :  2,337 KB
DSC_0117.JPG
28/12/2560 9:30:28
Size (KB)  :  2,028 KB
Pages:     1 2 3