วันที่ 7 มกราคม 2561ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ การบวงสรวงเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณพิธีอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0820.JPG
7/1/2561 7:18:20
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0822.JPG
7/1/2561 7:18:40
Size (KB)  :  1,797 KB
DSC_0824.JPG
7/1/2561 7:18:44
Size (KB)  :  2,151 KB
DSC_0827.JPG
7/1/2561 7:19:26
Size (KB)  :  1,758 KB
DSC_0834.JPG
7/1/2561 7:20:06
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0835.JPG
7/1/2561 7:20:30
Size (KB)  :  2,103 KB
DSC_0837.JPG
7/1/2561 7:21:12
Size (KB)  :  2,104 KB
DSC_0840.JPG
7/1/2561 7:21:22
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0841.JPG
7/1/2561 7:21:32
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0845.JPG
7/1/2561 7:21:42
Size (KB)  :  1,847 KB
DSC_0847.JPG
7/1/2561 7:22:16
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0851.JPG
7/1/2561 7:22:36
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0858.JPG
7/1/2561 7:33:02
Size (KB)  :  2,161 KB
DSC_0862.JPG
7/1/2561 7:33:14
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0867.JPG
7/1/2561 7:34:22
Size (KB)  :  1,966 KB
DSC_0869.JPG
7/1/2561 7:34:42
Size (KB)  :  2,116 KB
DSC_0871.JPG
7/1/2561 7:35:40
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_0874.JPG
7/1/2561 7:39:38
Size (KB)  :  1,960 KB
DSC_0876.JPG
7/1/2561 7:40:00
Size (KB)  :  1,977 KB
DSC_0883.JPG
7/1/2561 7:42:18
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0887.JPG
7/1/2561 8:13:00
Size (KB)  :  1,951 KB
DSC_0894.JPG
7/1/2561 8:13:46
Size (KB)  :  2,193 KB
DSC_0898.JPG
7/1/2561 8:14:22
Size (KB)  :  1,821 KB
DSC_0900.JPG
7/1/2561 8:14:36
Size (KB)  :  2,149 KB
DSC_0904.JPG
7/1/2561 8:15:18
Size (KB)  :  2,243 KB
DSC_0905.JPG
7/1/2561 8:16:50
Size (KB)  :  1,988 KB
DSC_0909.JPG
7/1/2561 8:19:38
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0912.JPG
7/1/2561 8:20:28
Size (KB)  :  2,192 KB
DSC_0916.JPG
7/1/2561 8:20:40
Size (KB)  :  1,932 KB
DSC_0922.JPG
7/1/2561 8:21:02
Size (KB)  :  1,840 KB
DSC_0927.JPG
7/1/2561 8:36:20
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0930.JPG
7/1/2561 8:37:20
Size (KB)  :  2,171 KB
DSC_0934.JPG
7/1/2561 8:43:14
Size (KB)  :  2,096 KB
DSC_0937.JPG
7/1/2561 8:43:34
Size (KB)  :  2,111 KB
DSC_0939.JPG
7/1/2561 8:45:16
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0951.JPG
7/1/2561 8:48:26
Size (KB)  :  2,190 KB
Pages:     1