วันที่ 8 มกราคม 2561คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0006-1.JPG
8/1/2561 8:31:08
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0006-2.JPG
8/1/2561 8:31:00
Size (KB)  :  1,942 KB
DSC_0007-2.JPG
8/1/2561 8:32:42
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0012.JPG
8/1/2561 8:35:52
Size (KB)  :  2,110 KB
DSC_0035.JPG
8/1/2561 8:45:52
Size (KB)  :  2,081 KB
DSC_0036.JPG
8/1/2561 8:45:56
Size (KB)  :  2,181 KB
DSC_0036-1.JPG
8/1/2561 8:33:06
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0036-2.JPG
8/1/2561 8:35:20
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0041.JPG
8/1/2561 8:50:46
Size (KB)  :  1,932 KB
DSC_0045.JPG
8/1/2561 8:51:38
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0047.JPG
8/1/2561 8:51:50
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0048.JPG
8/1/2561 8:51:54
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_0049.JPG
8/1/2561 8:52:12
Size (KB)  :  1,870 KB
DSC_0055.JPG
8/1/2561 8:52:36
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0059.JPG
8/1/2561 8:52:56
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0061.JPG
8/1/2561 8:53:08
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_0070.JPG
8/1/2561 8:54:02
Size (KB)  :  1,881 KB
DSC_0079.JPG
8/1/2561 8:54:52
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0080.JPG
8/1/2561 8:54:52
Size (KB)  :  1,932 KB
DSC_0081.JPG
8/1/2561 8:54:54
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0082.JPG
8/1/2561 8:54:56
Size (KB)  :  2,153 KB
DSC_0091.JPG
8/1/2561 8:55:22
Size (KB)  :  1,879 KB
DSC_0094.JPG
8/1/2561 8:55:26
Size (KB)  :  2,206 KB
DSC_0100.JPG
8/1/2561 8:55:42
Size (KB)  :  2,210 KB
DSC_0105.JPG
8/1/2561 8:55:58
Size (KB)  :  1,916 KB
DSC_0109.JPG
8/1/2561 8:56:14
Size (KB)  :  1,919 KB
DSC_0123.JPG
8/1/2561 8:57:10
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0125.JPG
8/1/2561 8:57:20
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0126.JPG
8/1/2561 8:57:26
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0134.JPG
8/1/2561 8:58:10
Size (KB)  :  1,982 KB
DSC_0137.JPG
8/1/2561 8:58:16
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0147.JPG
8/1/2561 8:58:58
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0153.JPG
8/1/2561 8:59:30
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0163.JPG
8/1/2561 9:01:04
Size (KB)  :  1,952 KB
DSC_0165.JPG
8/1/2561 9:01:34
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0178.JPG
8/1/2561 9:02:38
Size (KB)  :  2,119 KB
Pages:     1