วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0955.JPG
2/12/2560 9:52:16
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0957.JPG
2/12/2560 9:52:24
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0958.JPG
2/12/2560 9:52:34
Size (KB)  :  2,190 KB
DSC_0959.JPG
2/12/2560 9:52:40
Size (KB)  :  2,315 KB
DSC_0960.JPG
2/12/2560 9:52:44
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0961.JPG
2/12/2560 9:52:48
Size (KB)  :  2,292 KB
DSC_0962.JPG
2/12/2560 9:52:54
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0963.JPG
2/12/2560 9:53:02
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0964.JPG
2/12/2560 9:53:08
Size (KB)  :  2,286 KB
DSC_0965.JPG
2/12/2560 9:53:12
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_0966.JPG
2/12/2560 9:53:20
Size (KB)  :  2,079 KB
DSC_0967.JPG
2/12/2560 9:53:24
Size (KB)  :  2,152 KB
DSC_0968.JPG
2/12/2560 9:53:28
Size (KB)  :  2,201 KB
DSC_0969.JPG
2/12/2560 9:53:30
Size (KB)  :  2,284 KB
DSC_0970.JPG
2/12/2560 9:53:34
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0971.JPG
2/12/2560 9:53:38
Size (KB)  :  2,303 KB
DSC_0972.JPG
2/12/2560 9:53:40
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0974.JPG
2/12/2560 9:54:06
Size (KB)  :  2,293 KB
DSC_0975.JPG
2/12/2560 9:54:10
Size (KB)  :  2,156 KB
DSC_0976.JPG
2/12/2560 9:54:14
Size (KB)  :  2,233 KB
DSC_0977.JPG
2/12/2560 9:54:18
Size (KB)  :  2,266 KB
DSC_0978.JPG
2/12/2560 9:54:22
Size (KB)  :  2,273 KB
DSC_0979.JPG
2/12/2560 9:54:30
Size (KB)  :  2,279 KB
DSC_0980.JPG
2/12/2560 9:54:34
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0981.JPG
2/12/2560 9:54:36
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0982.JPG
2/12/2560 9:54:40
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0983.JPG
2/12/2560 9:54:44
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0984.JPG
2/12/2560 9:54:48
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0985.JPG
2/12/2560 9:56:14
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0989.JPG
2/12/2560 9:57:10
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0990.JPG
2/12/2560 9:57:44
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0991.JPG
2/12/2560 9:57:50
Size (KB)  :  2,042 KB
Pages:     1