วันที่ 1 ธันวาคม 2560คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ.วิไลรัตน์ แสงวณิช เนื่องในโอกาสทีท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ คุณครูรัตนา เหรียญทอง ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และต้อนรับครูที่ย้ายมาใหม่คุณครูสมภพ สุทธหลวง คุณครูพภัทรมน ธรรมริยา ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
2/12/2560 18:02:16
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0003.JPG
2/12/2560 18:02:34
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0008.JPG
2/12/2560 18:04:10
Size (KB)  :  2,055 KB
DSC_0015.JPG
2/12/2560 18:16:24
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0020.JPG
2/12/2560 18:18:02
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0021.JPG
2/12/2560 18:18:18
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0023.JPG
2/12/2560 18:19:06
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0027.JPG
2/12/2560 18:20:04
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0029.JPG
2/12/2560 18:20:36
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0030.JPG
2/12/2560 18:20:50
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0033.JPG
2/12/2560 18:21:08
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0034.JPG
2/12/2560 18:21:22
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0035.JPG
2/12/2560 18:21:58
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0036.JPG
2/12/2560 18:22:16
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0038.JPG
2/12/2560 18:22:38
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0040.JPG
2/12/2560 18:23:10
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0043.JPG
2/12/2560 18:23:32
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0044.JPG
2/12/2560 18:24:38
Size (KB)  :  2,043 KB
DSC_0046.JPG
2/12/2560 18:25:04
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0047.JPG
2/12/2560 18:28:08
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0050.JPG
2/12/2560 18:29:52
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0051.JPG
2/12/2560 18:30:40
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0056.JPG
2/12/2560 18:32:58
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0058.JPG
2/12/2560 18:33:54
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0060.JPG
2/12/2560 18:35:06
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0061.JPG
2/12/2560 18:35:32
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0063.JPG
2/12/2560 18:36:18
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0066.JPG
2/12/2560 18:37:00
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0068.JPG
2/12/2560 18:37:44
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0069.JPG
2/12/2560 18:38:10
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0071.JPG
2/12/2560 18:39:24
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0077.JPG
2/12/2560 18:42:18
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0078.JPG
2/12/2560 18:42:22
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0080.JPG
2/12/2560 18:42:42
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0081.JPG
2/12/2560 18:43:20
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0083.JPG
2/12/2560 18:43:56
Size (KB)  :  2,082 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8