วันที่ 3 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมส่งผู้อำนวยการวิไลรัตน์ แสงวณิช ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง อ. สอง จ. แพร่

Thumbnail Image Table
DSC_0471.JPG
4/12/2560 9:30:30
Size (KB)  :  2,263 KB
DSC_0478.JPG
4/12/2560 9:32:30
Size (KB)  :  2,008 KB
DSC_0490.JPG
4/12/2560 9:35:48
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0514.JPG
4/12/2560 9:39:20
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0522.JPG
4/12/2560 9:40:54
Size (KB)  :  2,332 KB
DSC_0530.JPG
4/12/2560 9:43:30
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0532.JPG
4/12/2560 9:44:20
Size (KB)  :  2,109 KB
DSC_0533.JPG
4/12/2560 9:48:12
Size (KB)  :  2,109 KB
DSC_0534.JPG
4/12/2560 9:49:36
Size (KB)  :  2,110 KB
DSC_0541.JPG
4/12/2560 9:52:36
Size (KB)  :  2,184 KB
DSC_0554.JPG
4/12/2560 9:53:42
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0564.JPG
4/12/2560 9:55:06
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0565.JPG
4/12/2560 9:55:14
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0576.JPG
4/12/2560 9:55:56
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0586.JPG
4/12/2560 9:58:46
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0591.JPG
4/12/2560 10:01:18
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0594.JPG
4/12/2560 10:02:52
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_0596.JPG
4/12/2560 10:03:10
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0597.JPG
4/12/2560 10:03:34
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0599.JPG
4/12/2560 10:03:46
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0603.JPG
4/12/2560 10:04:32
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0608.JPG
4/12/2560 10:07:54
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0610.JPG
4/12/2560 10:09:08
Size (KB)  :  2,072 KB
DSC_0611.JPG
4/12/2560 10:15:10
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0614.JPG
4/12/2560 10:20:14
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0620.JPG
4/12/2560 10:24:46
Size (KB)  :  1,952 KB
DSC_0623.JPG
4/12/2560 10:25:12
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0625.JPG
4/12/2560 10:38:10
Size (KB)  :  2,251 KB
DSC_0626.JPG
4/12/2560 10:45:04
Size (KB)  :  2,134 KB
DSC_0627.JPG
4/12/2560 10:45:08
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0629.JPG
4/12/2560 10:45:12
Size (KB)  :  2,122 KB
DSC_0631.JPG
4/12/2560 10:45:20
Size (KB)  :  2,264 KB
DSC_0632.JPG
4/12/2560 10:45:22
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0634.JPG
4/12/2560 10:45:26
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0635.JPG
4/12/2560 10:45:30
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0636.JPG
4/12/2560 10:45:34
Size (KB)  :  2,298 KB
Pages:     1 2