วันที่ 4 ธันวาคม 2560 รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0006.JPG
5/12/2560 10:55:44
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0008.JPG
5/12/2560 10:59:32
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_0013.JPG
5/12/2560 11:00:36
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0019.JPG
5/12/2560 11:01:12
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0020.JPG
5/12/2560 11:01:16
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0021.JPG
5/12/2560 11:01:18
Size (KB)  :  1,982 KB
DSC_0022.JPG
5/12/2560 11:01:24
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0023.JPG
5/12/2560 11:01:26
Size (KB)  :  1,980 KB
DSC_0024.JPG
5/12/2560 11:01:28
Size (KB)  :  1,961 KB
DSC_0025.JPG
5/12/2560 11:01:30
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0029.JPG
5/12/2560 11:02:48
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_0032.JPG
5/12/2560 11:03:00
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0035.JPG
5/12/2560 11:03:32
Size (KB)  :  1,906 KB
DSC_0038.JPG
5/12/2560 11:03:52
Size (KB)  :  1,888 KB
DSC_0039.JPG
5/12/2560 11:03:52
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0040.JPG
5/12/2560 11:03:54
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0041.JPG
5/12/2560 11:03:56
Size (KB)  :  1,903 KB
DSC_0043.JPG
5/12/2560 11:04:48
Size (KB)  :  2,068 KB
DSC_0044.JPG
5/12/2560 11:04:52
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0045.JPG
5/12/2560 11:04:58
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0046.JPG
5/12/2560 11:05:08
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0047.JPG
5/12/2560 11:05:16
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0048.JPG
5/12/2560 11:05:22
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0049.JPG
5/12/2560 11:05:24
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0050.JPG
5/12/2560 11:05:30
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0051.JPG
5/12/2560 11:05:32
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0052.JPG
5/12/2560 11:05:36
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0053.JPG
5/12/2560 11:05:42
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0054.JPG
5/12/2560 11:05:44
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0055.JPG
5/12/2560 11:05:52
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0056.JPG
5/12/2560 11:05:54
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0057.JPG
5/12/2560 11:05:58
Size (KB)  :  2,008 KB
DSC_0058.JPG
5/12/2560 11:06:00
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0059.JPG
5/12/2560 11:06:02
Size (KB)  :  2,043 KB
DSC_0060.JPG
5/12/2560 11:06:18
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0061.JPG
5/12/2560 11:06:22
Size (KB)  :  2,009 KB
Pages:     1 2