วันที่ 5 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บริเวณพิธีหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0053.JPG
6/12/2560 7:35:48
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0056.JPG
6/12/2560 7:36:16
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0058.JPG
6/12/2560 7:37:02
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0059.JPG
6/12/2560 7:37:16
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0060.JPG
6/12/2560 7:37:20
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0061.JPG
6/12/2560 7:37:24
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0062.JPG
6/12/2560 7:37:24
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_0063.JPG
6/12/2560 7:37:26
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0064.JPG
6/12/2560 7:37:36
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0065.JPG
6/12/2560 7:37:38
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0066.JPG
6/12/2560 7:37:48
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0067.JPG
6/12/2560 7:37:52
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0068.JPG
6/12/2560 7:38:08
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0069.JPG
6/12/2560 7:38:20
Size (KB)  :  2,182 KB
DSC_0070.JPG
6/12/2560 7:38:22
Size (KB)  :  2,265 KB
DSC_0071.JPG
6/12/2560 7:38:24
Size (KB)  :  1,840 KB
DSC_0072.JPG
6/12/2560 7:38:26
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0073.JPG
6/12/2560 7:38:32
Size (KB)  :  2,200 KB
DSC_0074.JPG
6/12/2560 7:38:36
Size (KB)  :  2,054 KB
DSC_0075.JPG
6/12/2560 7:38:42
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0076.JPG
6/12/2560 7:38:58
Size (KB)  :  2,297 KB
DSC_0077.JPG
6/12/2560 7:39:02
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0078.JPG
6/12/2560 7:39:04
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0079.JPG
6/12/2560 7:39:14
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0080.JPG
6/12/2560 7:39:18
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0081.JPG
6/12/2560 7:39:28
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0082.JPG
6/12/2560 7:39:44
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0086.JPG
6/12/2560 7:40:26
Size (KB)  :  2,294 KB
DSC_0087.JPG
6/12/2560 7:40:36
Size (KB)  :  2,085 KB
DSC_0088.JPG
6/12/2560 7:40:58
Size (KB)  :  2,280 KB
DSC_0089.JPG
6/12/2560 7:41:00
Size (KB)  :  2,213 KB
DSC_0090.JPG
6/12/2560 7:41:24
Size (KB)  :  2,099 KB
DSC_0091.JPG
6/12/2560 7:43:30
Size (KB)  :  2,257 KB
DSC_0093.JPG
6/12/2560 7:45:50
Size (KB)  :  2,024 KB
Pages:     1 2