วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมส่งครูรัตนา เหรียญทอง และศึกษาดูงานการบริหารงานและการบริหารสถานศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพฯ

Thumbnail Image Table
DSC_0012.JPG
5/12/2560 7:06:52
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0013.JPG
5/12/2560 7:06:58
Size (KB)  :  1,858 KB
DSC_0031.JPG
5/12/2560 7:11:06
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0036.JPG
5/12/2560 7:13:10
Size (KB)  :  2,162 KB
DSC_0037.JPG
5/12/2560 7:13:54
Size (KB)  :  1,809 KB
DSC_0052.JPG
5/12/2560 15:43:58
Size (KB)  :  1,826 KB
DSC_0053.JPG
5/12/2560 15:44:06
Size (KB)  :  1,842 KB
DSC_0057.JPG
5/12/2560 15:44:16
Size (KB)  :  1,850 KB
DSC_0065.JPG
5/12/2560 15:46:44
Size (KB)  :  2,232 KB
DSC_0069.JPG
5/12/2560 15:48:34
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0074.JPG
5/12/2560 15:50:32
Size (KB)  :  1,954 KB
DSC_0080.JPG
5/12/2560 15:58:50
Size (KB)  :  1,859 KB
DSC_0085.JPG
5/12/2560 16:02:16
Size (KB)  :  1,938 KB
DSC_0092.JPG
5/12/2560 17:23:48
Size (KB)  :  1,810 KB
DSC_0093.JPG
6/12/2560 7:30:40
Size (KB)  :  1,788 KB
DSC_0096.JPG
6/12/2560 7:32:02
Size (KB)  :  1,811 KB
DSC_0102.JPG
6/12/2560 7:32:56
Size (KB)  :  1,897 KB
DSC_0105.JPG
6/12/2560 7:34:08
Size (KB)  :  1,789 KB
DSC_0107.JPG
6/12/2560 7:35:28
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0109.JPG
6/12/2560 7:36:54
Size (KB)  :  1,816 KB
DSC_0114.JPG
6/12/2560 7:37:12
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0125.JPG
6/12/2560 7:41:56
Size (KB)  :  2,267 KB
DSC_0134.JPG
6/12/2560 8:00:50
Size (KB)  :  2,363 KB
DSC_0143.JPG
6/12/2560 8:01:22
Size (KB)  :  1,934 KB
DSC_0150.JPG
6/12/2560 8:01:36
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0163.JPG
6/12/2560 8:14:06
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0165.JPG
6/12/2560 8:14:12
Size (KB)  :  2,088 KB
DSC_0171.JPG
6/12/2560 8:15:06
Size (KB)  :  2,086 KB
DSC_0172.JPG
6/12/2560 8:15:24
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0174.JPG
6/12/2560 8:16:36
Size (KB)  :  2,008 KB
DSC_0175.JPG
6/12/2560 8:16:40
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0176.JPG
6/12/2560 8:16:48
Size (KB)  :  1,959 KB
DSC_0178.JPG
6/12/2560 8:17:10
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0183.JPG
6/12/2560 8:29:14
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0186.JPG
6/12/2560 8:36:18
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0191.JPG
6/12/2560 8:36:30
Size (KB)  :  2,034 KB
Pages:     1 2