รูปกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Thumbnail Image Table
DSC_0219.JPG
1/6/2560 8:59:32
Size (KB)  :  1,870 KB
DSC_0221.JPG
1/6/2560 8:59:36
Size (KB)  :  1,864 KB
DSC_0222.JPG
1/6/2560 9:00:34
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0226.JPG
1/6/2560 9:01:22
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0230.JPG
1/6/2560 9:09:46
Size (KB)  :  1,939 KB
DSC_0232.JPG
1/6/2560 9:09:58
Size (KB)  :  2,235 KB
DSC_0233.JPG
1/6/2560 9:10:02
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0236.JPG
1/6/2560 9:12:04
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0237.JPG
1/6/2560 9:16:06
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0246.JPG
1/6/2560 9:27:40
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0250.JPG
1/6/2560 9:28:00
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0252.JPG
1/6/2560 9:31:20
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0253.JPG
1/6/2560 9:33:22
Size (KB)  :  2,303 KB
DSC_0255.JPG
1/6/2560 9:33:32
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0257.JPG
1/6/2560 9:34:50
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0265.JPG
1/6/2560 9:35:40
Size (KB)  :  2,257 KB
DSC_0266.JPG
1/6/2560 9:35:46
Size (KB)  :  2,330 KB
DSC_0267.JPG
1/6/2560 9:35:50
Size (KB)  :  2,078 KB
DSC_0268.JPG
1/6/2560 9:35:54
Size (KB)  :  2,175 KB
DSC_0269.JPG
1/6/2560 9:36:00
Size (KB)  :  2,317 KB
DSC_0270.JPG
1/6/2560 9:36:04
Size (KB)  :  2,131 KB
DSC_0271.JPG
1/6/2560 9:36:10
Size (KB)  :  2,315 KB
DSC_0272.JPG
1/6/2560 9:36:14
Size (KB)  :  2,100 KB
DSC_0273.JPG
1/6/2560 9:36:18
Size (KB)  :  2,097 KB
DSC_0274.JPG
1/6/2560 9:36:22
Size (KB)  :  2,068 KB
DSC_0276.JPG
1/6/2560 9:36:28
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0277.JPG
1/6/2560 9:36:34
Size (KB)  :  2,133 KB
DSC_0278.JPG
1/6/2560 9:36:36
Size (KB)  :  2,069 KB
DSC_0279.JPG
1/6/2560 9:36:58
Size (KB)  :  2,222 KB
DSC_0280.JPG
1/6/2560 9:37:02
Size (KB)  :  2,269 KB
DSC_0281.JPG
1/6/2560 9:37:06
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0282.JPG
1/6/2560 9:37:08
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0283.JPG
1/6/2560 9:37:12
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0284.JPG
1/6/2560 9:37:16
Size (KB)  :  2,347 KB
DSC_0285.JPG
1/6/2560 9:37:18
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0286.JPG
1/6/2560 9:37:30
Size (KB)  :  2,085 KB
Pages:     1 2