วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โครงการตรวจสุขภาพภาพของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

Thumbnail Image Table
DSCN0019.JPG
1/10/2559 14:21:16
Size (KB)  :  488 KB
DSCN0020.JPG
1/10/2559 14:21:32
Size (KB)  :  489 KB
DSCN0021.JPG
1/10/2559 14:22:12
Size (KB)  :  493 KB
DSCN0022.JPG
1/10/2559 14:22:40
Size (KB)  :  488 KB
DSCN0023.JPG
1/10/2559 14:24:10
Size (KB)  :  511 KB
DSCN0024.JPG
1/10/2559 14:24:24
Size (KB)  :  486 KB
DSCN0025.JPG
1/10/2559 14:24:32
Size (KB)  :  528 KB
DSCN0026.JPG
1/10/2559 14:24:40
Size (KB)  :  498 KB
DSCN0027.JPG
1/10/2559 14:24:50
Size (KB)  :  512 KB
DSCN0028.JPG
1/10/2559 14:25:06
Size (KB)  :  498 KB
DSCN0029.JPG
1/10/2559 14:25:22
Size (KB)  :  488 KB
DSCN0030.JPG
1/10/2559 14:25:38
Size (KB)  :  484 KB
DSCN0031.JPG
1/10/2559 14:25:44
Size (KB)  :  561 KB
DSCN0032.JPG
1/10/2559 14:26:02
Size (KB)  :  485 KB
DSCN0033.JPG
1/10/2559 14:26:12
Size (KB)  :  496 KB
DSCN0034.JPG
1/10/2559 14:26:22
Size (KB)  :  493 KB
DSCN0035.JPG
1/10/2559 14:27:16
Size (KB)  :  526 KB
DSCN0039.JPG
1/10/2559 14:34:14
Size (KB)  :  496 KB
DSCN0040.JPG
1/10/2559 14:34:40
Size (KB)  :  517 KB
DSCN0041.JPG
1/10/2559 14:34:44
Size (KB)  :  489 KB
DSCN0042.JPG
1/10/2559 14:34:46
Size (KB)  :  494 KB
DSCN0043.JPG
1/10/2559 14:35:12
Size (KB)  :  496 KB
DSCN0056.JPG
1/10/2559 14:39:20
Size (KB)  :  503 KB
DSCN0072.JPG
1/10/2559 15:01:08
Size (KB)  :  489 KB
DSCN0073.JPG
1/10/2559 15:01:16
Size (KB)  :  499 KB
DSCN0074.JPG
1/10/2559 15:01:18
Size (KB)  :  499 KB
DSCN0075.JPG
1/10/2559 15:01:56
Size (KB)  :  502 KB
DSCN0076.JPG
1/10/2559 15:02:16
Size (KB)  :  498 KB
DSCN0077.JPG
1/10/2559 15:02:24
Size (KB)  :  500 KB
DSCN0078.JPG
1/10/2559 15:02:32
Size (KB)  :  517 KB
DSCN0079.JPG
1/10/2559 15:02:38
Size (KB)  :  509 KB
DSCN0080.JPG
1/10/2559 15:02:50
Size (KB)  :  498 KB
DSCN0081.JPG
1/10/2559 15:03:02
Size (KB)  :  489 KB
DSCN0082.JPG
1/10/2559 15:03:04
Size (KB)  :  502 KB
DSCN0083.JPG
1/10/2559 15:04:20
Size (KB)  :  492 KB
DSCN0084.JPG
1/10/2559 15:04:38
Size (KB)  :  526 KB
Pages:     1 2