วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0346.JPG
15/11/2560 7:54:12
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_0348.JPG
15/11/2560 7:55:42
Size (KB)  :  2,307 KB
DSC_0349.JPG
15/11/2560 7:56:34
Size (KB)  :  2,079 KB
DSC_0350.JPG
15/11/2560 7:57:08
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0352.JPG
15/11/2560 7:57:34
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0353.JPG
15/11/2560 8:02:32
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0355.JPG
15/11/2560 8:03:28
Size (KB)  :  2,087 KB
DSC_0356.JPG
15/11/2560 8:03:32
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0357.JPG
15/11/2560 8:03:34
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0358.JPG
15/11/2560 8:03:42
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_0360.JPG
15/11/2560 8:03:46
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0361.JPG
15/11/2560 8:03:50
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0364.JPG
15/11/2560 8:03:58
Size (KB)  :  2,075 KB
DSC_0366.JPG
15/11/2560 8:04:30
Size (KB)  :  2,111 KB
DSC_0369.JPG
15/11/2560 8:08:52
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0370.JPG
15/11/2560 8:09:14
Size (KB)  :  2,078 KB
DSC_0416.JPG
15/11/2560 8:55:50
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0417.JPG
15/11/2560 8:56:34
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0427.JPG
15/11/2560 9:09:20
Size (KB)  :  1,996 KB
DSC_0428.JPG
15/11/2560 9:09:24
Size (KB)  :  1,998 KB
DSCN1724.JPG
13/10/2559 7:45:38
Size (KB)  :  497 KB
DSCN1729.JPG
13/10/2559 7:47:48
Size (KB)  :  496 KB
DSCN1730.JPG
13/10/2559 7:51:14
Size (KB)  :  492 KB
DSCN1751.JPG
13/10/2559 8:55:42
Size (KB)  :  575 KB
DSCN1756.JPG
13/10/2559 8:57:20
Size (KB)  :  535 KB
DSCN1762.JPG
13/10/2559 8:58:40
Size (KB)  :  488 KB
DSCN1765.JPG
13/10/2559 8:59:02
Size (KB)  :  486 KB
DSCN1779.JPG
13/10/2559 9:07:50
Size (KB)  :  508 KB
DSCN1781.JPG
13/10/2559 9:08:28
Size (KB)  :  485 KB
DSCN1787.JPG
13/10/2559 9:10:10
Size (KB)  :  496 KB
Pages:     1