วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เข้าประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยมี นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับการประเมิน

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
25/11/2560 8:13:30
Size (KB)  :  1,880 KB
DSC_0002.JPG
25/11/2560 8:13:56
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0003.JPG
25/11/2560 8:19:18
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0004.JPG
25/11/2560 8:19:28
Size (KB)  :  1,881 KB
DSC_0005.JPG
25/11/2560 8:19:30
Size (KB)  :  1,939 KB
DSC_0006.JPG
25/11/2560 8:19:36
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0007.JPG
25/11/2560 8:19:56
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0008.JPG
25/11/2560 8:20:00
Size (KB)  :  1,883 KB
DSC_0009.JPG
25/11/2560 8:20:16
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_0010.JPG
25/11/2560 8:20:18
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0012.JPG
25/11/2560 8:20:36
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_0013.JPG
25/11/2560 8:22:52
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0014.JPG
25/11/2560 8:22:54
Size (KB)  :  1,972 KB
DSC_0015.JPG
25/11/2560 8:22:58
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0016.JPG
25/11/2560 8:23:06
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0017.JPG
25/11/2560 8:23:08
Size (KB)  :  1,970 KB
DSC_0018.JPG
25/11/2560 8:23:20
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0019.JPG
25/11/2560 8:23:24
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0020.JPG
25/11/2560 8:23:36
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0021.JPG
25/11/2560 8:23:42
Size (KB)  :  2,007 KB
DSC_0022.JPG
25/11/2560 8:24:14
Size (KB)  :  1,906 KB
DSC_0023.JPG
25/11/2560 8:24:20
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0024.JPG
25/11/2560 8:24:24
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0025.JPG
25/11/2560 8:24:30
Size (KB)  :  1,964 KB
DSC_0026.JPG
25/11/2560 8:24:34
Size (KB)  :  1,889 KB
DSC_0027.JPG
25/11/2560 8:24:36
Size (KB)  :  1,938 KB
DSC_0028.JPG
25/11/2560 8:25:16
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0029.JPG
25/11/2560 8:25:20
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0030.JPG
25/11/2560 8:26:54
Size (KB)  :  1,892 KB
DSC_0031.JPG
25/11/2560 8:27:04
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC_0032.JPG
25/11/2560 8:27:06
Size (KB)  :  1,889 KB
DSC_1092.JPG
25/11/2560 8:08:44
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_1093.JPG
25/11/2560 8:08:46
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC_1094.JPG
25/11/2560 8:08:52
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_1095.JPG
25/11/2560 8:08:54
Size (KB)  :  1,917 KB
DSC_1096.JPG
25/11/2560 8:08:56
Size (KB)  :  1,897 KB
Pages:     1 2