วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ และ กิจกรรมการประชุมวิชาการและการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0905.JPG
22/11/2560 8:37:28
Size (KB)  :  2,271 KB
DSC_0910.JPG
22/11/2560 8:38:16
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0912.JPG
22/11/2560 8:38:42
Size (KB)  :  2,104 KB
DSC_0917.JPG
22/11/2560 8:42:10
Size (KB)  :  2,306 KB
DSC_0919.JPG
22/11/2560 8:42:28
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0925.JPG
22/11/2560 9:16:26
Size (KB)  :  2,299 KB
DSC_0931.JPG
22/11/2560 9:17:04
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0933.JPG
22/11/2560 9:18:02
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0934.JPG
22/11/2560 9:18:18
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0937.JPG
22/11/2560 9:18:30
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0940.JPG
22/11/2560 9:18:40
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0942.JPG
22/11/2560 9:18:54
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0943.JPG
22/11/2560 9:19:02
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0944.JPG
22/11/2560 9:19:10
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0947.JPG
22/11/2560 9:20:22
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0953.JPG
22/11/2560 9:26:36
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0955.JPG
22/11/2560 9:26:38
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0956.JPG
22/11/2560 9:26:42
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0960.JPG
22/11/2560 9:27:18
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0964.JPG
22/11/2560 9:32:40
Size (KB)  :  2,008 KB
DSC_0966.JPG
22/11/2560 9:32:50
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0973.JPG
22/11/2560 9:37:24
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0975.JPG
22/11/2560 9:46:00
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0977.JPG
22/11/2560 9:46:16
Size (KB)  :  2,188 KB
DSC_0978.JPG
22/11/2560 9:46:28
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0979.JPG
22/11/2560 9:46:40
Size (KB)  :  1,847 KB
DSC_0980.JPG
22/11/2560 9:46:48
Size (KB)  :  2,177 KB
DSC_0981.JPG
22/11/2560 9:46:50
Size (KB)  :  2,102 KB
DSC_0982.JPG
22/11/2560 9:46:52
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0984.JPG
22/11/2560 9:47:52
Size (KB)  :  2,230 KB
DSC_0986.JPG
22/11/2560 9:49:02
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0987.JPG
22/11/2560 9:49:10
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0989.JPG
22/11/2560 9:49:34
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0990.JPG
22/11/2560 9:49:36
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0991.JPG
22/11/2560 9:49:40
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0992.JPG
22/11/2560 9:49:44
Size (KB)  :  2,008 KB
Pages:     1 2 3