วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0053.JPG
29/11/2560 8:29:38
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0061.JPG
29/11/2560 8:30:24
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0073.JPG
29/11/2560 8:33:32
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0080.JPG
29/11/2560 8:38:44
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0082.JPG
29/11/2560 8:39:02
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0088.JPG
29/11/2560 8:46:22
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0089.JPG
29/11/2560 8:47:20
Size (KB)  :  2,294 KB
DSC_0090.JPG
29/11/2560 8:47:28
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0093.JPG
29/11/2560 8:51:06
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0094.JPG
29/11/2560 8:51:12
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0095.JPG
29/11/2560 8:53:50
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0096.JPG
29/11/2560 8:55:34
Size (KB)  :  1,932 KB
DSC_0097.JPG
29/11/2560 8:55:38
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_0108.JPG
29/11/2560 8:57:14
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0110.JPG
29/11/2560 8:57:22
Size (KB)  :  2,072 KB
DSC_0112.JPG
29/11/2560 8:57:52
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0113.JPG
29/11/2560 8:58:20
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0114.JPG
29/11/2560 8:58:46
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0115.JPG
29/11/2560 8:58:50
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0116.JPG
29/11/2560 8:58:56
Size (KB)  :  2,077 KB
DSC_0117.JPG
29/11/2560 8:59:12
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0118.JPG
29/11/2560 8:59:24
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0119.JPG
29/11/2560 8:59:56
Size (KB)  :  2,313 KB
DSC_0120.JPG
29/11/2560 9:00:16
Size (KB)  :  1,948 KB
DSC_0121.JPG
29/11/2560 9:01:04
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0122.JPG
29/11/2560 9:01:20
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0124.JPG
29/11/2560 9:06:48
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0125.JPG
29/11/2560 9:09:08
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0127.JPG
29/11/2560 9:09:14
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0129.JPG
29/11/2560 9:09:20
Size (KB)  :  1,922 KB
DSC_0130.JPG
29/11/2560 9:09:22
Size (KB)  :  1,918 KB
DSC_0131.JPG
29/11/2560 9:09:26
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0132.JPG
29/11/2560 9:09:28
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_0133.JPG
29/11/2560 9:09:30
Size (KB)  :  1,938 KB
DSC_0134.JPG
29/11/2560 9:09:34
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0135.JPG
29/11/2560 9:09:36
Size (KB)  :  1,934 KB
Pages:     1 2