วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0323.JPG
30/11/2560 8:43:04
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0329.JPG
30/11/2560 8:48:52
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0330.JPG
30/11/2560 8:52:56
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0332.JPG
30/11/2560 8:53:30
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0334.JPG
30/11/2560 8:54:00
Size (KB)  :  1,960 KB
DSC_0340.JPG
30/11/2560 8:57:00
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0342.JPG
30/11/2560 8:57:18
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0344.JPG
30/11/2560 9:04:22
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0347.JPG
30/11/2560 9:06:46
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0354.JPG
30/11/2560 9:10:36
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_0358.JPG
30/11/2560 9:12:42
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0362.JPG
30/11/2560 9:14:14
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0364.JPG
30/11/2560 9:14:54
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0369.JPG
30/11/2560 9:15:48
Size (KB)  :  1,894 KB
DSC_0370.JPG
30/11/2560 9:16:22
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0373.JPG
30/11/2560 9:17:24
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0376.JPG
30/11/2560 9:18:20
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0379.JPG
30/11/2560 9:19:24
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0385.JPG
30/11/2560 9:23:08
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0387.JPG
30/11/2560 9:24:06
Size (KB)  :  1,920 KB
DSC_0389.JPG
30/11/2560 9:31:38
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0391.JPG
30/11/2560 9:32:36
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0394.JPG
30/11/2560 9:33:18
Size (KB)  :  1,918 KB
DSC_0396.JPG
30/11/2560 9:33:26
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0397.JPG
30/11/2560 9:33:30
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0398.JPG
30/11/2560 9:33:32
Size (KB)  :  1,908 KB
DSC_0400.JPG
30/11/2560 9:33:40
Size (KB)  :  1,887 KB
DSC_0401.JPG
30/11/2560 9:33:46
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0403.JPG
30/11/2560 9:33:54
Size (KB)  :  1,881 KB
DSC_0404.JPG
30/11/2560 9:36:46
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0406.JPG
30/11/2560 9:36:58
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0411.JPG
30/11/2560 9:39:26
Size (KB)  :  1,903 KB
DSC_0414.JPG
30/11/2560 9:39:38
Size (KB)  :  1,897 KB
DSC_0418.JPG
30/11/2560 9:41:10
Size (KB)  :  2,297 KB
DSC_0419.JPG
30/11/2560 9:41:10
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0421.JPG
30/11/2560 9:41:18
Size (KB)  :  2,051 KB
Pages:     1 2 3