งานมุทิตาจิต ครูรัตนา เหรียญทอง เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0626.JPG
1/12/2560 16:32:04
Size (KB)  :  2,110 KB
DSC_0631.JPG
1/12/2560 16:32:52
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0648.JPG
1/12/2560 16:37:34
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0649.JPG
1/12/2560 16:37:38
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0652.JPG
1/12/2560 16:38:18
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0653.JPG
1/12/2560 16:38:24
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0654.JPG
1/12/2560 16:38:28
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0655.JPG
1/12/2560 16:38:34
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0656.JPG
1/12/2560 16:50:52
Size (KB)  :  2,303 KB
DSC_0657.JPG
1/12/2560 16:51:24
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0667.JPG
1/12/2560 16:52:24
Size (KB)  :  2,189 KB
DSC_0668.JPG
1/12/2560 16:52:36
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0670.JPG
1/12/2560 16:52:54
Size (KB)  :  2,316 KB
DSC_0672.JPG
1/12/2560 16:53:10
Size (KB)  :  2,093 KB
DSC_0677.JPG
1/12/2560 16:58:52
Size (KB)  :  1,834 KB
DSC_0678.JPG
1/12/2560 16:59:04
Size (KB)  :  1,861 KB
DSC_0684.JPG
1/12/2560 17:00:28
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0687.JPG
1/12/2560 17:03:54
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0688.JPG
1/12/2560 17:03:58
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0693.JPG
1/12/2560 17:04:22
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0694.JPG
1/12/2560 17:04:28
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0700.JPG
1/12/2560 17:05:26
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0701.JPG
1/12/2560 17:05:30
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0704.JPG
1/12/2560 17:05:56
Size (KB)  :  2,055 KB
DSC_0707.JPG
1/12/2560 17:06:16
Size (KB)  :  2,153 KB
DSC_0708.JPG
1/12/2560 17:06:36
Size (KB)  :  2,178 KB
DSC_0709.JPG
1/12/2560 17:06:46
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0710.JPG
1/12/2560 17:06:56
Size (KB)  :  2,115 KB
DSC_0713.JPG
1/12/2560 17:08:24
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_0717.JPG
1/12/2560 17:09:06
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0721.JPG
1/12/2560 17:09:46
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0726.JPG
1/12/2560 17:10:28
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0731.JPG
1/12/2560 17:11:16
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0735.JPG
1/12/2560 17:12:08
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0737.JPG
1/12/2560 17:13:06
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0739.JPG
1/12/2560 17:14:00
Size (KB)  :  2,021 KB
Pages:     1 2 3