รูปกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

Thumbnail Image Table
IMG_2031.JPG
26/7/2560 10:07:40
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_2032.JPG
26/7/2560 10:07:52
Size (KB)  :  3,439 KB
IMG_2033.JPG
26/7/2560 10:08:08
Size (KB)  :  3,643 KB
IMG_2034.JPG
26/7/2560 10:08:20
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_2035.JPG
26/7/2560 10:08:24
Size (KB)  :  3,188 KB
IMG_2036.JPG
26/7/2560 10:08:34
Size (KB)  :  2,630 KB
IMG_2037.JPG
26/7/2560 10:08:42
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_2038.JPG
26/7/2560 10:09:02
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_2039.JPG
26/7/2560 10:09:06
Size (KB)  :  3,093 KB
IMG_2040.JPG
26/7/2560 10:09:12
Size (KB)  :  2,657 KB
IMG_2041.JPG
26/7/2560 10:09:16
Size (KB)  :  2,961 KB
IMG_2042.JPG
26/7/2560 10:09:24
Size (KB)  :  2,899 KB
IMG_2043.JPG
26/7/2560 10:10:18
Size (KB)  :  2,624 KB
IMG_2044.JPG
26/7/2560 10:10:32
Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_2045.JPG
26/7/2560 10:10:36
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_2046.JPG
26/7/2560 10:10:52
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_2047.JPG
26/7/2560 10:11:16
Size (KB)  :  3,310 KB
IMG_2048.JPG
26/7/2560 10:11:40
Size (KB)  :  3,213 KB
IMG_2049.JPG
26/7/2560 10:13:12
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_2050.JPG
26/7/2560 10:13:58
Size (KB)  :  2,772 KB
IMG_2051.JPG
26/7/2560 10:16:50
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_2052.JPG
26/7/2560 10:16:54
Size (KB)  :  2,312 KB
IMG_2053.JPG
26/7/2560 10:18:36
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_2054.JPG
26/7/2560 10:18:44
Size (KB)  :  2,776 KB
IMG_2055.JPG
26/7/2560 10:18:48
Size (KB)  :  3,051 KB
IMG_2056.JPG
26/7/2560 10:18:54
Size (KB)  :  2,532 KB
IMG_2057.JPG
26/7/2560 10:19:02
Size (KB)  :  2,812 KB
IMG_2058.JPG
26/7/2560 10:19:20
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_2059.JPG
26/7/2560 10:19:24
Size (KB)  :  2,808 KB
IMG_2060.JPG
26/7/2560 10:19:40
Size (KB)  :  2,461 KB
IMG_2061.JPG
26/7/2560 10:20:20
Size (KB)  :  3,694 KB
IMG_2062.JPG
26/7/2560 10:20:24
Size (KB)  :  3,357 KB
IMG_2063.JPG
26/7/2560 10:20:28
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_2064.JPG
26/7/2560 10:20:44
Size (KB)  :  3,078 KB
IMG_2065.JPG
26/7/2560 10:21:06
Size (KB)  :  2,783 KB
IMG_2066.JPG
26/7/2560 10:21:16
Size (KB)  :  3,128 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14