รูปกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSCN9352.JPG
24/6/2559 13:34:14
Size (KB)  :  488 KB
DSCN9354.JPG
24/6/2559 13:34:28
Size (KB)  :  503 KB
DSCN9355.JPG
24/6/2559 13:34:46
Size (KB)  :  511 KB
DSCN9356.JPG
24/6/2559 13:35:00
Size (KB)  :  503 KB
DSCN9357.JPG
24/6/2559 13:35:08
Size (KB)  :  500 KB
DSCN9358.JPG
24/6/2559 13:35:28
Size (KB)  :  519 KB
DSCN9360.JPG
24/6/2559 13:35:58
Size (KB)  :  555 KB
DSCN9361.JPG
24/6/2559 13:36:36
Size (KB)  :  507 KB
DSCN9362.JPG
24/6/2559 13:36:48
Size (KB)  :  505 KB
DSCN9363.JPG
24/6/2559 13:36:59
Size (KB)  :  488 KB
DSCN9364.JPG
24/6/2559 13:37:32
Size (KB)  :  510 KB
DSCN9366.JPG
24/6/2559 13:38:02
Size (KB)  :  494 KB
DSCN9367.JPG
24/6/2559 13:38:24
Size (KB)  :  499 KB
DSCN9369.JPG
24/6/2559 13:41:21
Size (KB)  :  522 KB
DSCN9370.JPG
24/6/2559 13:42:10
Size (KB)  :  496 KB
DSCN9371.JPG
24/6/2559 13:42:17
Size (KB)  :  535 KB
DSCN9372.JPG
24/6/2559 13:42:22
Size (KB)  :  482 KB
DSCN9373.JPG
24/6/2559 13:42:30
Size (KB)  :  510 KB
DSCN9374.JPG
24/6/2559 13:42:42
Size (KB)  :  509 KB
DSCN9375.JPG
24/6/2559 13:42:54
Size (KB)  :  518 KB
DSCN9376.JPG
24/6/2559 13:45:55
Size (KB)  :  523 KB
DSCN9377.JPG
24/6/2559 13:46:04
Size (KB)  :  530 KB
DSCN9378.JPG
24/6/2559 13:46:36
Size (KB)  :  501 KB
DSCN9379.JPG
24/6/2559 13:47:27
Size (KB)  :  508 KB
DSCN9380.JPG
24/6/2559 13:47:50
Size (KB)  :  499 KB
DSCN9381.JPG
24/6/2559 13:48:00
Size (KB)  :  495 KB
DSCN9382.JPG
24/6/2559 13:48:06
Size (KB)  :  505 KB
DSCN9383.JPG
24/6/2559 13:48:18
Size (KB)  :  496 KB
DSCN9384.JPG
24/6/2559 13:48:24
Size (KB)  :  503 KB
DSCN9385.JPG
24/6/2559 13:48:44
Size (KB)  :  491 KB
DSCN9386.JPG
24/6/2559 13:49:02
Size (KB)  :  482 KB
DSCN9387.JPG
24/6/2559 13:49:20
Size (KB)  :  511 KB
DSCN9388.JPG
24/6/2559 13:49:26
Size (KB)  :  513 KB
DSCN9389.JPG
24/6/2559 13:49:38
Size (KB)  :  522 KB
DSCN9390.JPG
24/6/2559 13:50:30
Size (KB)  :  520 KB
DSCN9391.JPG
24/6/2559 13:50:42
Size (KB)  :  513 KB
Pages:     1 2 3 4 5