รูปกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0031.JPG
28/7/2560 8:01:50
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0032.JPG
28/7/2560 8:01:56
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0034.JPG
28/7/2560 8:02:08
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0036.JPG
28/7/2560 8:02:26
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0037.JPG
28/7/2560 8:02:30
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0039.JPG
28/7/2560 8:03:08
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0042.JPG
28/7/2560 8:03:40
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0043.JPG
28/7/2560 8:03:46
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0044.JPG
28/7/2560 8:03:58
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0045.JPG
28/7/2560 8:04:02
Size (KB)  :  2,257 KB
DSC_0046.JPG
28/7/2560 8:04:04
Size (KB)  :  2,284 KB
DSC_0047.JPG
28/7/2560 8:04:08
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0048.JPG
28/7/2560 8:04:10
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0049.JPG
28/7/2560 8:04:14
Size (KB)  :  2,340 KB
DSC_0050.JPG
28/7/2560 8:04:18
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0051.JPG
28/7/2560 8:04:26
Size (KB)  :  2,246 KB
DSC_0052.JPG
28/7/2560 8:04:30
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0053.JPG
28/7/2560 8:04:34
Size (KB)  :  2,097 KB
DSC_0054.JPG
28/7/2560 8:04:38
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0055.JPG
28/7/2560 8:04:42
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0056.JPG
28/7/2560 8:04:46
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0057.JPG
28/7/2560 8:04:52
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0058.JPG
28/7/2560 8:04:56
Size (KB)  :  2,158 KB
DSC_0059.JPG
28/7/2560 8:05:02
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0060.JPG
28/7/2560 8:05:06
Size (KB)  :  2,265 KB
DSC_0061.JPG
28/7/2560 8:05:16
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0062.JPG
28/7/2560 8:05:22
Size (KB)  :  2,090 KB
DSC_0063.JPG
28/7/2560 8:05:34
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0064.JPG
28/7/2560 8:05:54
Size (KB)  :  2,086 KB
DSC_0065.JPG
28/7/2560 8:06:38
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0066.JPG
28/7/2560 8:06:42
Size (KB)  :  2,280 KB
DSC_0067.JPG
28/7/2560 8:06:46
Size (KB)  :  2,122 KB
DSC_0068.JPG
28/7/2560 8:06:52
Size (KB)  :  2,178 KB
DSC_0069.JPG
28/7/2560 8:06:56
Size (KB)  :  2,321 KB
DSC_0070.JPG
28/7/2560 8:07:00
Size (KB)  :  2,197 KB
DSC_0071.JPG
28/7/2560 8:07:04
Size (KB)  :  2,204 KB
Pages:     1 2 3 4 5