รูปกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 109 รูป ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0218.JPG
29/7/2560 6:50:14
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0220.JPG
29/7/2560 6:51:22
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0221.JPG
29/7/2560 6:52:00
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0222.JPG
29/7/2560 6:52:02
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_0223.JPG
29/7/2560 6:52:04
Size (KB)  :  1,876 KB
DSC_0224.JPG
29/7/2560 6:52:28
Size (KB)  :  1,856 KB
DSC_0225.JPG
29/7/2560 6:52:30
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0226.JPG
29/7/2560 6:53:18
Size (KB)  :  1,974 KB
DSC_0227.JPG
29/7/2560 6:53:22
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_0228.JPG
29/7/2560 6:57:50
Size (KB)  :  1,988 KB
DSC_0229.JPG
29/7/2560 6:57:52
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0230.JPG
29/7/2560 6:57:56
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0232.JPG
29/7/2560 7:00:24
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0233.JPG
29/7/2560 7:00:28
Size (KB)  :  1,901 KB
DSC_0234.JPG
29/7/2560 7:00:30
Size (KB)  :  1,887 KB
DSC_0235.JPG
29/7/2560 7:00:46
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0236.JPG
29/7/2560 7:00:52
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0237.JPG
29/7/2560 7:02:04
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0238.JPG
29/7/2560 7:05:42
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0239.JPG
29/7/2560 7:05:46
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0240.JPG
29/7/2560 7:08:40
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_0241.JPG
29/7/2560 7:08:42
Size (KB)  :  1,894 KB
DSC_0242.JPG
29/7/2560 7:08:46
Size (KB)  :  1,948 KB
DSC_0243.JPG
29/7/2560 7:09:42
Size (KB)  :  1,914 KB
DSC_0244.JPG
29/7/2560 7:09:42
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0245.JPG
29/7/2560 7:09:46
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0248.JPG
29/7/2560 7:15:18
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_0249.JPG
29/7/2560 7:15:20
Size (KB)  :  1,914 KB
DSC_0250.JPG
29/7/2560 7:15:28
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0251.JPG
29/7/2560 7:15:30
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0252.JPG
29/7/2560 7:15:34
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0253.JPG
29/7/2560 7:15:36
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0254.JPG
29/7/2560 7:15:38
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_0255.JPG
29/7/2560 7:15:52
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0256.JPG
29/7/2560 7:16:12
Size (KB)  :  1,906 KB
DSC_0257.JPG
29/7/2560 7:16:22
Size (KB)  :  1,875 KB
Pages:     1 2 3 4