รูปกิจกรรม งานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0002.JPG
3/8/2560 7:43:58
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0003.JPG
3/8/2560 7:44:00
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0004.JPG
3/8/2560 8:02:32
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0005.JPG
3/8/2560 8:02:46
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0008.JPG
3/8/2560 8:04:00
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0009.JPG
3/8/2560 8:04:06
Size (KB)  :  1,908 KB
DSC_0013.JPG
3/8/2560 8:04:42
Size (KB)  :  1,779 KB
DSC_0014.JPG
3/8/2560 8:05:04
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0015.JPG
3/8/2560 8:10:44
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0018.JPG
3/8/2560 8:10:58
Size (KB)  :  1,886 KB
DSC_0019.JPG
3/8/2560 8:11:06
Size (KB)  :  1,784 KB
DSC_0020.JPG
3/8/2560 8:19:18
Size (KB)  :  2,280 KB
DSC_0021.JPG
3/8/2560 8:19:30
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0022.JPG
3/8/2560 8:19:44
Size (KB)  :  2,215 KB
DSC_0023.JPG
3/8/2560 8:20:58
Size (KB)  :  2,300 KB
DSC_0024.JPG
3/8/2560 8:21:02
Size (KB)  :  2,181 KB
DSC_0025.JPG
3/8/2560 8:28:08
Size (KB)  :  2,316 KB
DSC_0026.JPG
3/8/2560 8:29:38
Size (KB)  :  2,274 KB
DSC_0027.JPG
3/8/2560 8:30:36
Size (KB)  :  2,286 KB
DSC_0028.JPG
3/8/2560 8:31:24
Size (KB)  :  1,884 KB
DSC_0031.JPG
3/8/2560 8:32:36
Size (KB)  :  2,116 KB
DSC_0157.JPG
3/8/2560 9:34:22
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0158.JPG
3/8/2560 9:34:38
Size (KB)  :  2,214 KB
DSC_0161.JPG
3/8/2560 9:35:30
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0162.JPG
3/8/2560 9:35:34
Size (KB)  :  2,284 KB
DSC_0163.JPG
3/8/2560 9:35:42
Size (KB)  :  2,327 KB
DSC_0164.JPG
3/8/2560 9:35:44
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0165.JPG
3/8/2560 9:35:50
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0166.JPG
3/8/2560 9:36:04
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0167.JPG
3/8/2560 9:36:08
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0168.JPG
3/8/2560 9:36:18
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0169.JPG
3/8/2560 9:37:48
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0170.JPG
3/8/2560 9:38:10
Size (KB)  :  2,271 KB
DSC_0172.JPG
3/8/2560 9:39:38
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0174.JPG
3/8/2560 9:40:00
Size (KB)  :  1,847 KB
DSC_0175.JPG
3/8/2560 9:40:12
Size (KB)  :  2,063 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11