รูปภาพ งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

Thumbnail Image Table
DSC_0198.JPG
1/2/2560 15:31:40
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0200.JPG
1/2/2560 15:32:32
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0202.JPG
1/2/2560 15:32:52
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0205.JPG
1/2/2560 15:33:52
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0207.JPG
1/2/2560 15:34:56
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0209.JPG
1/2/2560 15:35:52
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0212.JPG
1/2/2560 15:36:58
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0213.JPG
1/2/2560 15:37:00
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0216.JPG
1/2/2560 15:37:28
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0220.JPG
1/2/2560 15:38:40
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0225.JPG
1/2/2560 15:40:12
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0227.JPG
1/2/2560 15:41:14
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0234.JPG
1/2/2560 15:42:22
Size (KB)  :  1,963 KB
DSC_0235.JPG
1/2/2560 15:45:40
Size (KB)  :  1,875 KB
DSC_0236.JPG
1/2/2560 15:45:48
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0238.JPG
1/2/2560 15:46:12
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0240.JPG
1/2/2560 15:49:54
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0242.JPG
1/2/2560 15:50:20
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0244.JPG
1/2/2560 15:52:46
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0247.JPG
1/2/2560 15:53:02
Size (KB)  :  1,969 KB
DSC_0249.JPG
1/2/2560 15:53:44
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0254.JPG
1/2/2560 15:54:46
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_0256.JPG
1/2/2560 15:59:20
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_0257.JPG
1/2/2560 15:59:22
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0258.JPG
1/2/2560 16:03:42
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0259.JPG
1/2/2560 16:03:54
Size (KB)  :  1,998 KB
DSC_0261.JPG
1/2/2560 16:08:06
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0264.JPG
1/2/2560 16:08:22
Size (KB)  :  1,909 KB
DSC_0267.JPG
1/2/2560 16:08:52
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0273.JPG
1/2/2560 16:10:18
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0275.JPG
1/2/2560 16:16:50
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0276.JPG
1/2/2560 16:16:54
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0277.JPG
1/2/2560 16:17:12
Size (KB)  :  1,904 KB
DSC_0278.JPG
1/2/2560 16:17:22
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC_0279.JPG
1/2/2560 16:17:24
Size (KB)  :  1,906 KB
DSC_0281.JPG
1/2/2560 16:22:30
Size (KB)  :  1,913 KB
Pages:     1 2 3 4