วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น (จำหน่ายเค้กและคุ้กกี้ปีใหม่) พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc082
26/12/2562 2:26:50
Size (KB)  :  4,064 KB
uttvc083
26/12/2562 2:27:02
Size (KB)  :  4,426 KB
uttvc084
26/12/2562 2:27:22
Size (KB)  :  4,210 KB
uttvc085
26/12/2562 2:27:32
Size (KB)  :  4,458 KB
uttvc086
26/12/2562 2:30:06
Size (KB)  :  3,916 KB
uttvc087
26/12/2562 2:30:44
Size (KB)  :  4,156 KB
uttvc088
26/12/2562 2:31:18
Size (KB)  :  4,456 KB
uttvc089
26/12/2562 2:33:16
Size (KB)  :  4,320 KB
uttvc090
26/12/2562 2:35:38
Size (KB)  :  3,957 KB
uttvc091
26/12/2562 2:36:22
Size (KB)  :  3,923 KB
uttvc092
26/12/2562 2:36:58
Size (KB)  :  4,250 KB
uttvc093
26/12/2562 2:38:28
Size (KB)  :  4,382 KB
uttvc094
26/12/2562 2:38:30
Size (KB)  :  4,020 KB
uttvc095
26/12/2562 2:38:40
Size (KB)  :  4,444 KB
uttvc096
26/12/2562 2:39:04
Size (KB)  :  4,264 KB
uttvc097
26/12/2562 2:41:08
Size (KB)  :  3,757 KB
uttvc098
26/12/2562 2:41:20
Size (KB)  :  3,952 KB
uttvc099
26/12/2562 2:42:20
Size (KB)  :  3,722 KB
uttvc100
26/12/2562 2:43:54
Size (KB)  :  4,154 KB
uttvc101
26/12/2562 2:45:50
Size (KB)  :  3,970 KB
uttvc102
26/12/2562 2:47:08
Size (KB)  :  3,874 KB
uttvc103
26/12/2562 2:47:30
Size (KB)  :  3,606 KB
uttvc104
26/12/2562 2:50:02
Size (KB)  :  3,931 KB
uttvc105
26/12/2562 2:50:12
Size (KB)  :  4,089 KB
uttvc106
26/12/2562 1:32:18
Size (KB)  :  4,040 KB
uttvc107
26/12/2562 1:32:42
Size (KB)  :  3,878 KB
uttvc108
26/12/2562 2:56:42
Size (KB)  :  4,212 KB
uttvc109
26/12/2562 1:33:40
Size (KB)  :  4,140 KB
uttvc110
26/12/2562 1:33:48
Size (KB)  :  4,194 KB
uttvc111
26/12/2562 1:34:02
Size (KB)  :  4,264 KB
uttvc112
26/12/2562 1:35:58
Size (KB)  :  3,871 KB
uttvc113
26/12/2562 1:36:02
Size (KB)  :  4,086 KB
uttvc114
26/12/2562 1:36:20
Size (KB)  :  4,158 KB
uttvc115
26/12/2562 1:54:30
Size (KB)  :  4,079 KB
uttvc116
26/12/2562 1:55:12
Size (KB)  :  4,340 KB
uttvc117
26/12/2562 1:56:28
Size (KB)  :  4,193 KB
Pages:     1 2