วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสถาปนาอาเซียนประจำปี 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
7/8/2562 13:23:32
Size (KB)  :  4,443 KB
uttvc02
7/8/2562 13:27:20
Size (KB)  :  7,537 KB
uttvc03
7/8/2562 13:25:12
Size (KB)  :  4,491 KB
uttvc04
7/8/2562 13:20:48
Size (KB)  :  6,313 KB
uttvc05
7/8/2562 13:33:08
Size (KB)  :  6,936 KB
uttvc06
7/8/2562 15:27:34
Size (KB)  :  2,734 KB
uttvc07
7/8/2562 15:27:46
Size (KB)  :  2,530 KB
uttvc08
7/8/2562 15:27:56
Size (KB)  :  2,632 KB
uttvc09
7/8/2562 13:17:40
Size (KB)  :  4,550 KB
uttvc10
7/8/2562 13:17:46
Size (KB)  :  4,398 KB
uttvc11
7/8/2562 13:17:48
Size (KB)  :  4,601 KB
uttvc12
7/8/2562 13:17:52
Size (KB)  :  4,525 KB
uttvc13
7/8/2562 13:17:56
Size (KB)  :  4,429 KB
uttvc14
7/8/2562 13:17:58
Size (KB)  :  4,557 KB
uttvc15
7/8/2562 13:18:00
Size (KB)  :  4,635 KB
uttvc16
7/8/2562 13:18:02
Size (KB)  :  4,510 KB
uttvc17
7/8/2562 15:34:22
Size (KB)  :  2,724 KB
uttvc18
7/8/2562 13:18:06
Size (KB)  :  4,211 KB
uttvc19
7/8/2562 15:28:48
Size (KB)  :  2,716 KB
uttvc20
7/8/2562 13:18:10
Size (KB)  :  4,364 KB
uttvc21
7/8/2562 13:18:12
Size (KB)  :  4,485 KB
uttvc022
7/8/2562 13:33:46
Size (KB)  :  6,812 KB
uttvc023
7/8/2562 13:22:20
Size (KB)  :  4,088 KB
uttvc024
7/8/2562 13:22:40
Size (KB)  :  4,454 KB
uttvc025
7/8/2562 13:22:46
Size (KB)  :  3,602 KB
uttvc026
7/8/2562 13:23:48
Size (KB)  :  4,506 KB
uttvc027
7/8/2562 13:27:00
Size (KB)  :  4,349 KB
uttvc028
7/8/2562 13:28:12
Size (KB)  :  4,534 KB
uttvc029
7/8/2562 13:18:32
Size (KB)  :  4,498 KB
uttvc030
7/8/2562 18:45:42
Size (KB)  :  5,132 KB
uttvc031
7/8/2562 18:45:44
Size (KB)  :  4,692 KB
uttvc032
7/8/2562 18:45:46
Size (KB)  :  5,230 KB
uttvc033
7/8/2562 18:45:50
Size (KB)  :  4,726 KB
uttvc034
7/8/2562 18:45:52
Size (KB)  :  4,823 KB
uttvc035
7/8/2562 13:18:50
Size (KB)  :  4,427 KB
uttvc036
7/8/2562 18:46:00
Size (KB)  :  5,774 KB
uttvc037
7/8/2562 13:18:40
Size (KB)  :  4,348 KB
uttvc038
7/8/2562 13:32:12
Size (KB)  :  3,728 KB
uttvc039
7/8/2562 13:32:14
Size (KB)  :  3,903 KB
uttvc040
7/8/2562 13:29:34
Size (KB)  :  4,324 KB
uttvc041
7/8/2562 13:32:08
Size (KB)  :  3,900 KB
uttvc042
7/8/2562 13:32:10
Size (KB)  :  3,943 KB
uttvc043
7/8/2562 13:03:48
Size (KB)  :  6,758 KB
uttvc044
7/8/2562 13:33:06
Size (KB)  :  4,423 KB
uttvc045
7/8/2562 13:33:26
Size (KB)  :  4,199 KB
uttvc046
7/8/2562 13:33:34
Size (KB)  :  4,417 KB
uttvc047
7/8/2562 13:00:06
Size (KB)  :  6,664 KB
uttvc048
7/8/2562 13:33:52
Size (KB)  :  3,783 KB
Pages:     1 2 3