วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc00
7/8/2562 8:24:56
Size (KB)  :  4,647 KB
uttvc00-2
7/8/2562 8:25:12
Size (KB)  :  4,264 KB
uttvc01
7/8/2562 8:29:52
Size (KB)  :  4,053 KB
uttvc01-1
7/8/2562 8:29:46
Size (KB)  :  4,413 KB
uttvc01-2
7/8/2562 8:31:30
Size (KB)  :  4,758 KB
uttvc02
7/8/2562 8:30:54
Size (KB)  :  4,168 KB
uttvc04
7/8/2562 8:32:02
Size (KB)  :  4,194 KB
uttvc05
7/8/2562 8:32:08
Size (KB)  :  3,716 KB
uttvc06
7/8/2562 8:32:14
Size (KB)  :  4,026 KB
uttvc07
7/8/2562 8:32:44
Size (KB)  :  4,570 KB
uttvc08
7/8/2562 8:32:56
Size (KB)  :  4,682 KB
uttvc09
7/8/2562 8:33:00
Size (KB)  :  4,527 KB
uttvc10
7/8/2562 8:33:12
Size (KB)  :  4,443 KB
uttvc11
7/8/2562 8:33:20
Size (KB)  :  4,521 KB
uttvc12
7/8/2562 8:33:30
Size (KB)  :  4,268 KB
uttvc13
7/8/2562 8:33:36
Size (KB)  :  4,444 KB
uttvc14
7/8/2562 8:33:42
Size (KB)  :  4,702 KB
uttvc15
7/8/2562 8:33:52
Size (KB)  :  4,634 KB
uttvc16
7/8/2562 8:34:00
Size (KB)  :  4,487 KB
uttvc17
7/8/2562 8:34:24
Size (KB)  :  4,359 KB
uttvc18
7/8/2562 8:34:44
Size (KB)  :  4,299 KB
uttvc19
7/8/2562 8:34:52
Size (KB)  :  4,378 KB
uttvc20
7/8/2562 8:34:56
Size (KB)  :  4,354 KB
uttvc21
7/8/2562 8:35:02
Size (KB)  :  4,409 KB
uttvc22
7/8/2562 8:35:08
Size (KB)  :  4,580 KB
uttvc23
7/8/2562 8:35:14
Size (KB)  :  4,541 KB
uttvc24
7/8/2562 8:35:20
Size (KB)  :  4,373 KB
uttvc25
7/8/2562 8:35:32
Size (KB)  :  4,136 KB
uttvc26
7/8/2562 8:35:38
Size (KB)  :  4,211 KB
uttvc27
7/8/2562 8:35:40
Size (KB)  :  4,569 KB
uttvc28
7/8/2562 8:35:42
Size (KB)  :  4,557 KB
uttvc29
7/8/2562 8:37:14
Size (KB)  :  4,534 KB
uttvc30
7/8/2562 8:37:20
Size (KB)  :  4,495 KB
uttvc31
7/8/2562 8:37:26
Size (KB)  :  4,576 KB
uttvc32
7/8/2562 8:37:30
Size (KB)  :  4,459 KB
uttvc33
7/8/2562 8:37:36
Size (KB)  :  4,333 KB
uttvc34
7/8/2562 8:37:40
Size (KB)  :  4,575 KB
uttvc35
7/8/2562 8:37:48
Size (KB)  :  4,460 KB
uttvc36
7/8/2562 8:37:56
Size (KB)  :  4,298 KB
uttvc37
7/8/2562 8:38:10
Size (KB)  :  3,909 KB
uttvc38
7/8/2562 8:38:50
Size (KB)  :  4,571 KB
uttvc39
7/8/2562 8:39:12
Size (KB)  :  4,104 KB
uttvc40
7/8/2562 8:41:26
Size (KB)  :  4,041 KB
uttvc41
7/8/2562 8:28:46
Size (KB)  :  3,822 KB
uttvc42
7/8/2562 8:39:40
Size (KB)  :  4,179 KB
uttvc43
7/8/2562 8:39:46
Size (KB)  :  4,215 KB
uttvc44
7/8/2562 8:40:50
Size (KB)  :  4,143 KB
uttvc45
7/8/2562 8:40:56
Size (KB)  :  4,342 KB
Pages:     1 2 3 4