วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 ประจำปี 2562 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
28/7/2562 7:01:34
Size (KB)  :  4,369 KB
uttvc02
28/7/2562 7:07:44
Size (KB)  :  4,033 KB
uttvc03
28/7/2562 7:10:22
Size (KB)  :  4,275 KB
uttvc04
28/7/2562 7:11:02
Size (KB)  :  4,407 KB
uttvc05
28/7/2562 7:15:56
Size (KB)  :  4,170 KB
uttvc06
28/7/2562 7:16:40
Size (KB)  :  4,015 KB
uttvc07
28/7/2562 7:17:56
Size (KB)  :  4,496 KB
uttvc08
28/7/2562 7:18:24
Size (KB)  :  4,500 KB
uttvc09
28/7/2562 7:23:50
Size (KB)  :  4,267 KB
uttvc10
28/7/2562 7:32:08
Size (KB)  :  4,543 KB
uttvc11
28/7/2562 7:53:42
Size (KB)  :  4,338 KB
uttvc12
28/7/2562 7:54:28
Size (KB)  :  4,308 KB
uttvc13
28/7/2562 7:55:56
Size (KB)  :  4,079 KB
uttvc14
28/7/2562 7:57:12
Size (KB)  :  4,126 KB
uttvc15
28/7/2562 7:59:36
Size (KB)  :  4,673 KB
uttvc16
28/7/2562 7:59:46
Size (KB)  :  4,632 KB
uttvc17
28/7/2562 8:08:10
Size (KB)  :  4,095 KB
uttvc18
28/7/2562 8:19:08
Size (KB)  :  4,293 KB
uttvc19
28/7/2562 8:20:36
Size (KB)  :  4,592 KB
uttvc20
28/7/2562 8:27:06
Size (KB)  :  4,626 KB
uttvc21
28/7/2562 8:28:42
Size (KB)  :  4,705 KB
uttvc22
28/7/2562 8:29:22
Size (KB)  :  4,406 KB
uttvc23
28/7/2562 8:29:42
Size (KB)  :  4,380 KB
uttvc24
28/7/2562 8:30:10
Size (KB)  :  4,302 KB
uttvc25
28/7/2562 8:30:54
Size (KB)  :  4,532 KB
uttvc26
28/7/2562 8:52:46
Size (KB)  :  3,935 KB
uttvc27
28/7/2562 8:53:02
Size (KB)  :  4,078 KB
uttvc28
28/7/2562 8:54:24
Size (KB)  :  3,839 KB
uttvc29
28/7/2562 8:58:24
Size (KB)  :  3,767 KB
uttvc30
28/7/2562 8:58:50
Size (KB)  :  3,887 KB
uttvc31
28/7/2562 8:59:32
Size (KB)  :  4,298 KB
uttvc32
28/7/2562 9:00:06
Size (KB)  :  4,212 KB
uttvc33
28/7/2562 18:22:20
Size (KB)  :  2,664 KB
uttvc34
28/7/2562 9:01:52
Size (KB)  :  4,238 KB
uttvc35
28/7/2562 9:06:04
Size (KB)  :  3,819 KB
uttvc36
28/7/2562 9:11:58
Size (KB)  :  4,428 KB
uttvc37
28/7/2562 9:12:38
Size (KB)  :  3,914 KB
uttvc38
28/7/2562 9:12:42
Size (KB)  :  3,891 KB
uttvc39
28/7/2562 9:12:46
Size (KB)  :  3,694 KB
uttvc40
28/7/2562 9:13:18
Size (KB)  :  3,942 KB
uttvc41
28/7/2562 9:13:32
Size (KB)  :  4,069 KB
uttvc42
28/7/2562 9:14:32
Size (KB)  :  4,096 KB
uttvc43
28/7/2562 9:21:24
Size (KB)  :  4,315 KB
uttvc44
31/7/2562 1:32:08
Size (KB)  :  268 KB
uttvc45
31/7/2562 1:32:04
Size (KB)  :  233 KB
uttvc46
31/7/2562 1:32:18
Size (KB)  :  198 KB
uttvc47
31/7/2562 1:32:14
Size (KB)  :  220 KB
uttvc48
31/7/2562 1:31:58
Size (KB)  :  187 KB
Pages:     1 2