วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมดื่มน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด " วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์์

Thumbnail Image Table
uttvc1
27/6/2562 3:36:50
Size (KB)  :  4,454 KB
uttvc2
27/6/2562 3:36:54
Size (KB)  :  4,267 KB
uttvc3
27/6/2562 3:44:12
Size (KB)  :  3,855 KB
uttvc4
27/6/2562 3:38:04
Size (KB)  :  4,334 KB
uttvc5
27/6/2562 3:38:12
Size (KB)  :  4,446 KB
uttvc6
27/6/2562 3:28:26
Size (KB)  :  4,395 KB
uttvc7
27/6/2562 3:30:12
Size (KB)  :  4,707 KB
uttvc08
27/6/2562 3:47:14
Size (KB)  :  4,191 KB
uttvc09
27/6/2562 3:48:38
Size (KB)  :  4,237 KB
uttvc10
27/6/2562 3:49:28
Size (KB)  :  4,525 KB
uttvc11
27/6/2562 3:49:52
Size (KB)  :  4,389 KB
uttvc12
27/6/2562 3:49:56
Size (KB)  :  4,431 KB
uttvc13
27/6/2562 3:51:36
Size (KB)  :  4,528 KB
uttvc14
27/6/2562 3:54:18
Size (KB)  :  3,713 KB
uttvc15
27/6/2562 3:55:54
Size (KB)  :  4,397 KB
uttvc16
27/6/2562 3:56:06
Size (KB)  :  3,769 KB
uttvc17
27/6/2562 3:57:38
Size (KB)  :  3,776 KB
uttvc18
27/6/2562 3:58:16
Size (KB)  :  3,567 KB
uttvc19
27/6/2562 3:58:28
Size (KB)  :  3,977 KB
uttvc20
27/6/2562 3:58:34
Size (KB)  :  3,967 KB
uttvc21
27/6/2562 3:59:38
Size (KB)  :  4,454 KB
uttvc22
27/6/2562 4:00:12
Size (KB)  :  4,378 KB
uttvc23
27/6/2562 4:01:22
Size (KB)  :  3,498 KB
uttvc24
27/6/2562 4:02:10
Size (KB)  :  3,613 KB
uttvc25
27/6/2562 4:04:30
Size (KB)  :  3,827 KB
uttvc26
27/6/2562 4:04:36
Size (KB)  :  4,743 KB
uttvc27
27/6/2562 4:05:22
Size (KB)  :  3,895 KB
uttvc28
27/6/2562 4:05:30
Size (KB)  :  3,863 KB
uttvc29
27/6/2562 4:05:36
Size (KB)  :  4,639 KB
uttvc30
27/6/2562 4:05:52
Size (KB)  :  3,888 KB
uttvc31
27/6/2562 4:06:22
Size (KB)  :  3,575 KB
uttvc32
27/6/2562 4:09:10
Size (KB)  :  4,428 KB
uttvc33
27/6/2562 4:09:28
Size (KB)  :  4,684 KB
uttvc34
27/6/2562 4:10:04
Size (KB)  :  4,530 KB
uttvc35
27/6/2562 4:10:26
Size (KB)  :  4,144 KB
uttvc36
27/6/2562 4:11:54
Size (KB)  :  3,600 KB
uttvc37
27/6/2562 3:41:14
Size (KB)  :  4,107 KB
uttvc38
27/6/2562 3:40:48
Size (KB)  :  3,983 KB
uttvc39
27/6/2562 3:17:02
Size (KB)  :  4,442 KB
uttvc40
27/6/2562 3:17:04
Size (KB)  :  3,954 KB
uttvc41
27/6/2562 3:17:46
Size (KB)  :  4,409 KB
uttvc42
27/6/2562 3:18:26
Size (KB)  :  4,119 KB
uttvc43
27/6/2562 3:18:30
Size (KB)  :  3,910 KB
uttvc44
27/6/2562 3:18:34
Size (KB)  :  3,822 KB
uttvc45
27/6/2562 3:18:44
Size (KB)  :  4,329 KB
uttvc46
27/6/2562 3:18:56
Size (KB)  :  3,941 KB
uttvc47
27/6/2562 3:23:50
Size (KB)  :  4,001 KB
uttvc48
27/6/2562 3:23:52
Size (KB)  :  3,929 KB
Pages:     1 2 3