วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
27/6/2562 5:34:34
Size (KB)  :  2,651 KB
uttvc02
27/6/2562 5:34:08
Size (KB)  :  2,125 KB
uttvc03
27/6/2562 5:04:38
Size (KB)  :  645 KB
uttvc04
27/6/2562 4:58:02
Size (KB)  :  1,298 KB
uttvc05
27/6/2562 0:31:40
Size (KB)  :  4,487 KB
uttvc06
27/6/2562 4:57:58
Size (KB)  :  1,224 KB
uttvc07
27/6/2562 0:31:32
Size (KB)  :  3,962 KB
uttvc08
27/6/2562 0:41:48
Size (KB)  :  4,117 KB
uttvc09
27/6/2562 5:04:20
Size (KB)  :  418 KB
uttvc10
27/6/2562 4:57:46
Size (KB)  :  1,094 KB
uttvc11
27/6/2562 4:57:44
Size (KB)  :  1,175 KB
uttvc12
27/6/2562 0:54:00
Size (KB)  :  4,666 KB
uttvc13
27/6/2562 0:54:30
Size (KB)  :  4,064 KB
uttvc14
27/6/2562 0:55:02
Size (KB)  :  4,019 KB
uttvc15
27/6/2562 0:55:10
Size (KB)  :  3,977 KB
uttvc16
27/6/2562 4:57:52
Size (KB)  :  1,308 KB
uttvc17
27/6/2562 0:31:22
Size (KB)  :  3,903 KB
uttvc18
27/6/2562 0:35:46
Size (KB)  :  4,182 KB
uttvc19
27/6/2562 5:41:16
Size (KB)  :  1,721 KB
uttvc20
27/6/2562 5:41:28
Size (KB)  :  1,846 KB
uttvc21
26/6/2562 22:59:12
Size (KB)  :  4,556 KB
uttvc22
26/6/2562 22:54:58
Size (KB)  :  4,201 KB
uttvc23
28/6/2562 8:57:49
Size (KB)  :  3,417 KB
uttvc24
28/6/2562 8:58:43
Size (KB)  :  3,291 KB
uttvc25
26/6/2562 22:38:46
Size (KB)  :  4,401 KB
uttvc26
26/6/2562 23:02:56
Size (KB)  :  4,141 KB
uttvc27
28/6/2562 8:59:15
Size (KB)  :  3,628 KB
uttvc28
28/6/2562 8:59:39
Size (KB)  :  3,918 KB
uttvc29
28/6/2562 9:00:06
Size (KB)  :  3,705 KB
uttvc30
28/6/2562 9:00:23
Size (KB)  :  3,636 KB
uttvc31
28/6/2562 9:00:39
Size (KB)  :  3,062 KB
uttvc32
28/6/2562 9:00:55
Size (KB)  :  3,013 KB
uttvc33
28/6/2562 9:02:36
Size (KB)  :  3,385 KB
uttvc34
26/6/2562 23:12:46
Size (KB)  :  4,027 KB
uttvc35
26/6/2562 23:21:00
Size (KB)  :  3,656 KB
uttvc36
26/6/2562 23:21:44
Size (KB)  :  4,467 KB
uttvc37
26/6/2562 23:21:50
Size (KB)  :  4,467 KB
uttvc38
26/6/2562 23:22:02
Size (KB)  :  4,001 KB
uttvc39
26/6/2562 23:22:04
Size (KB)  :  4,320 KB
uttvc40
26/6/2562 23:22:12
Size (KB)  :  4,159 KB
uttvc41
26/6/2562 23:22:14
Size (KB)  :  4,041 KB
uttvc42
26/6/2562 23:22:16
Size (KB)  :  3,929 KB
uttvc43
26/6/2562 23:22:18
Size (KB)  :  4,002 KB
uttvc44
26/6/2562 23:22:18
Size (KB)  :  4,264 KB
uttvc45
26/6/2562 23:22:20
Size (KB)  :  3,622 KB
uttvc46
26/6/2562 23:22:24
Size (KB)  :  4,350 KB
uttvc47
26/6/2562 23:22:26
Size (KB)  :  4,187 KB
uttvc48
26/6/2562 23:22:28
Size (KB)  :  4,274 KB
Pages:     1 2