วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ UTT VEC GAME ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
23/2/2562 9:20:46
Size (KB)  :  6,876 KB
uttvc002
23/2/2562 9:17:42
Size (KB)  :  6,522 KB
uttvc003
23/2/2562 9:18:42
Size (KB)  :  6,426 KB
uttvc004
23/2/2562 9:10:56
Size (KB)  :  7,048 KB
uttvc005
23/2/2562 9:11:06
Size (KB)  :  6,609 KB
uttvc006
23/2/2562 9:17:34
Size (KB)  :  6,232 KB
uttvc007
23/2/2562 9:17:24
Size (KB)  :  6,307 KB
uttvc008
23/2/2562 9:29:18
Size (KB)  :  7,123 KB
uttvc009
23/2/2562 8:02:58
Size (KB)  :  1,912 KB
uttvc010
23/2/2562 8:06:06
Size (KB)  :  1,938 KB
uttvc011
23/2/2562 9:27:40
Size (KB)  :  4,138 KB
uttvc012
23/2/2562 8:54:34
Size (KB)  :  6,628 KB
uttvc013
23/2/2562 8:57:48
Size (KB)  :  6,547 KB
uttvc014
23/2/2562 8:57:50
Size (KB)  :  7,486 KB
uttvc015
23/2/2562 8:58:04
Size (KB)  :  6,483 KB
uttvc016
23/2/2562 8:58:10
Size (KB)  :  6,555 KB
uttvc017
23/2/2562 8:58:14
Size (KB)  :  7,426 KB
uttvc018
23/2/2562 8:58:22
Size (KB)  :  6,158 KB
uttvc019
23/2/2562 8:58:30
Size (KB)  :  6,567 KB
uttvc020
23/2/2562 8:58:40
Size (KB)  :  6,444 KB
uttvc021
23/2/2562 8:59:00
Size (KB)  :  7,417 KB
uttvc022
23/2/2562 8:59:10
Size (KB)  :  6,903 KB
uttvc023
23/2/2562 8:59:36
Size (KB)  :  6,986 KB
uttvc024
23/2/2562 9:00:20
Size (KB)  :  6,599 KB
uttvc025
23/2/2562 9:00:38
Size (KB)  :  7,167 KB
uttvc026
23/2/2562 9:00:46
Size (KB)  :  7,227 KB
uttvc027
25/2/2562 8:49:24
Size (KB)  :  2,777 KB
uttvc028
23/2/2562 9:00:56
Size (KB)  :  6,745 KB
uttvc029
23/2/2562 9:01:00
Size (KB)  :  7,315 KB
uttvc030
23/2/2562 9:01:04
Size (KB)  :  6,864 KB
uttvc031
25/2/2562 8:49:50
Size (KB)  :  3,488 KB
uttvc032
23/2/2562 9:03:04
Size (KB)  :  7,295 KB
uttvc033
23/2/2562 9:03:24
Size (KB)  :  6,630 KB
uttvc034
23/2/2562 9:04:08
Size (KB)  :  6,289 KB
uttvc035
23/2/2562 9:04:38
Size (KB)  :  6,665 KB
uttvc036
23/2/2562 9:04:50
Size (KB)  :  6,557 KB
uttvc037
23/2/2562 9:05:04
Size (KB)  :  6,625 KB
uttvc038
23/2/2562 9:05:08
Size (KB)  :  6,473 KB
uttvc039
23/2/2562 9:05:30
Size (KB)  :  7,432 KB
uttvc040
23/2/2562 9:05:32
Size (KB)  :  6,435 KB
uttvc041
23/2/2562 9:05:34
Size (KB)  :  7,179 KB
uttvc042
23/2/2562 9:05:40
Size (KB)  :  6,952 KB
uttvc043
23/2/2562 9:05:46
Size (KB)  :  7,613 KB
uttvc044
23/2/2562 9:05:54
Size (KB)  :  7,503 KB
uttvc045
23/2/2562 9:06:32
Size (KB)  :  7,174 KB
uttvc046
23/2/2562 9:06:34
Size (KB)  :  7,025 KB
uttvc047
23/2/2562 9:06:40
Size (KB)  :  6,561 KB
uttvc048
23/2/2562 9:06:44
Size (KB)  :  6,195 KB
uttvc049
23/2/2562 9:06:50
Size (KB)  :  6,379 KB
uttvc050
23/2/2562 9:08:02
Size (KB)  :  6,438 KB
uttvc051
23/2/2562 9:08:30
Size (KB)  :  6,519 KB
uttvc052
23/2/2562 9:08:40
Size (KB)  :  6,497 KB
uttvc053
23/2/2562 9:08:44
Size (KB)  :  6,505 KB
uttvc054
23/2/2562 9:08:50
Size (KB)  :  6,461 KB
uttvc055
23/2/2562 9:08:56
Size (KB)  :  6,080 KB
uttvc056
23/2/2562 9:09:00
Size (KB)  :  6,428 KB
uttvc057
23/2/2562 9:09:06
Size (KB)  :  6,263 KB
uttvc058
23/2/2562 9:09:10
Size (KB)  :  7,588 KB
uttvc059
23/2/2562 9:09:22
Size (KB)  :  6,634 KB
uttvc060
23/2/2562 9:09:28
Size (KB)  :  6,538 KB
uttvc061
23/2/2562 9:09:38
Size (KB)  :  6,230 KB
uttvc062
23/2/2562 9:09:50
Size (KB)  :  6,165 KB
uttvc063
23/2/2562 9:10:00
Size (KB)  :  6,279 KB
uttvc064
23/2/2562 9:11:42
Size (KB)  :  6,515 KB
uttvc065
23/2/2562 9:13:24
Size (KB)  :  6,259 KB
uttvc066
23/2/2562 9:23:40
Size (KB)  :  6,354 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8