วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานเปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีพ.ศ 2562 เรื่องการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพในเด็กนักเรียนในอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
16/8/2562 9:23:08
Size (KB)  :  4,590 KB
uttvc02
16/8/2562 0:38:08
Size (KB)  :  2,228 KB
uttvc03
16/8/2562 0:36:54
Size (KB)  :  2,330 KB
uttvc04
16/8/2562 9:14:12
Size (KB)  :  4,604 KB
uttvc05
16/8/2562 9:13:50
Size (KB)  :  4,323 KB
uttvc06
16/8/2562 9:14:32
Size (KB)  :  4,534 KB
uttvc07
16/8/2562 9:13:10
Size (KB)  :  4,784 KB
uttvc08
16/8/2562 9:16:02
Size (KB)  :  4,744 KB
uttvc09
16/8/2562 8:10:48
Size (KB)  :  3,843 KB
uttvc10
16/8/2562 8:12:14
Size (KB)  :  3,834 KB
uttvc11
16/8/2562 8:14:38
Size (KB)  :  4,194 KB
uttvc12
16/8/2562 8:14:50
Size (KB)  :  4,262 KB
uttvc13
16/8/2562 8:28:30
Size (KB)  :  4,288 KB
uttvc14
16/8/2562 8:35:54
Size (KB)  :  4,435 KB
uttvc15
16/8/2562 9:16:58
Size (KB)  :  3,856 KB
uttvc16
16/8/2562 9:17:20
Size (KB)  :  3,947 KB
uttvc17
16/8/2562 9:17:26
Size (KB)  :  4,580 KB
uttvc18
16/8/2562 9:17:46
Size (KB)  :  3,884 KB
uttvc19
16/8/2562 9:25:36
Size (KB)  :  4,834 KB
uttvc20
16/8/2562 13:14:16
Size (KB)  :  4,350 KB
uttvc21
16/8/2562 13:14:20
Size (KB)  :  4,238 KB
uttvc22
16/8/2562 13:14:40
Size (KB)  :  4,369 KB
uttvc23
16/8/2562 13:14:46
Size (KB)  :  4,393 KB
uttvc24
16/8/2562 13:15:22
Size (KB)  :  4,601 KB
uttvc25
16/8/2562 13:15:42
Size (KB)  :  4,294 KB
uttvc26
16/8/2562 13:16:42
Size (KB)  :  4,427 KB
uttvc27
16/8/2562 13:17:00
Size (KB)  :  4,194 KB
uttvc28
16/8/2562 13:30:30
Size (KB)  :  4,358 KB
uttvc29
16/8/2562 13:30:38
Size (KB)  :  4,526 KB
uttvc30
16/8/2562 13:31:02
Size (KB)  :  4,819 KB
uttvc31
16/8/2562 13:31:14
Size (KB)  :  3,992 KB
uttvc32
16/8/2562 13:31:20
Size (KB)  :  4,176 KB
uttvc33
16/8/2562 13:58:00
Size (KB)  :  4,637 KB
uttvc34
16/8/2562 13:58:10
Size (KB)  :  4,458 KB
uttvc35
16/8/2562 13:58:14
Size (KB)  :  4,416 KB
uttvc36
16/8/2562 13:58:36
Size (KB)  :  4,146 KB
Pages:     1 2