วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดการจัดการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
20/8/2562 20:37:42
Size (KB)  :  1,611 KB
uttvc02
20/8/2562 19:19:20
Size (KB)  :  3,909 KB
uttvc03
20/8/2562 22:11:40
Size (KB)  :  1,591 KB
uttvc04
20/8/2562 22:11:50
Size (KB)  :  1,612 KB
uttvc05
20/8/2562 19:18:34
Size (KB)  :  3,722 KB
uttvc06
20/8/2562 19:19:10
Size (KB)  :  4,118 KB
uttvc07
20/8/2562 22:12:26
Size (KB)  :  1,911 KB
uttvc08
20/8/2562 19:19:40
Size (KB)  :  4,404 KB
uttvc09
20/8/2562 18:44:40
Size (KB)  :  4,185 KB
uttvc10
20/8/2562 22:12:50
Size (KB)  :  1,944 KB
uttvc11
20/8/2562 22:13:00
Size (KB)  :  1,927 KB
uttvc12
20/8/2562 18:41:26
Size (KB)  :  4,700 KB
uttvc13
20/8/2562 18:41:34
Size (KB)  :  4,365 KB
uttvc14
20/8/2562 22:13:28
Size (KB)  :  1,757 KB
uttvc15
20/8/2562 18:42:38
Size (KB)  :  4,319 KB
uttvc16
20/8/2562 18:45:20
Size (KB)  :  4,556 KB
uttvc17
20/8/2562 18:45:26
Size (KB)  :  4,386 KB
uttvc18
20/8/2562 18:47:06
Size (KB)  :  4,160 KB
uttvc19
20/8/2562 20:38:18
Size (KB)  :  1,892 KB
uttvc20
20/8/2562 19:54:02
Size (KB)  :  3,958 KB
uttvc21
20/8/2562 19:55:08
Size (KB)  :  4,427 KB
uttvc22
20/8/2562 19:57:38
Size (KB)  :  4,410 KB
uttvc23
20/8/2562 19:59:40
Size (KB)  :  4,068 KB
uttvc24
20/8/2562 20:41:42
Size (KB)  :  1,863 KB
uttvc25
20/8/2562 20:05:38
Size (KB)  :  4,446 KB
uttvc26
20/8/2562 20:44:42
Size (KB)  :  1,858 KB
uttvc27
20/8/2562 20:45:04
Size (KB)  :  2,066 KB
uttvc28
20/8/2562 20:07:06
Size (KB)  :  4,180 KB
uttvc29
20/8/2562 20:07:20
Size (KB)  :  4,338 KB
uttvc30
20/8/2562 20:07:40
Size (KB)  :  4,458 KB
uttvc31
20/8/2562 20:07:52
Size (KB)  :  4,299 KB
uttvc32
20/8/2562 20:09:50
Size (KB)  :  4,391 KB
uttvc33
20/8/2562 20:11:12
Size (KB)  :  4,214 KB
uttvc34
20/8/2562 20:11:54
Size (KB)  :  4,136 KB
uttvc35
20/8/2562 20:11:42
Size (KB)  :  3,999 KB
uttvc36
20/8/2562 20:12:14
Size (KB)  :  4,289 KB
Pages:     1 2