วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการนิเทศแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0071
29/3/2562 9:37:08
Size (KB)  :  4,454 KB
DSC_0072
29/3/2562 9:37:14
Size (KB)  :  4,528 KB
DSC_0073
29/3/2562 9:37:30
Size (KB)  :  4,499 KB
DSC_0074
29/3/2562 9:37:56
Size (KB)  :  4,510 KB
DSC_0075
29/3/2562 9:38:00
Size (KB)  :  4,468 KB
DSC_0076
29/3/2562 9:38:26
Size (KB)  :  4,566 KB
DSC_0077
29/3/2562 9:39:02
Size (KB)  :  4,766 KB
DSC_0078
29/3/2562 9:39:08
Size (KB)  :  4,758 KB
DSC_0079
29/3/2562 9:39:22
Size (KB)  :  4,423 KB
DSC_0080
29/3/2562 9:39:28
Size (KB)  :  4,594 KB
DSC_0081
29/3/2562 9:39:44
Size (KB)  :  4,661 KB
DSC_0083
29/3/2562 9:40:12
Size (KB)  :  4,562 KB
DSC_0084
29/3/2562 9:40:38
Size (KB)  :  4,562 KB
DSC_0085
29/3/2562 9:40:44
Size (KB)  :  4,540 KB
DSC_0086
29/3/2562 9:40:54
Size (KB)  :  4,546 KB
DSC_0087
29/3/2562 9:41:16
Size (KB)  :  4,387 KB
DSC_0088
29/3/2562 9:41:30
Size (KB)  :  4,505 KB
DSC_0089
29/3/2562 9:41:34
Size (KB)  :  4,533 KB
DSC_0090
29/3/2562 9:41:42
Size (KB)  :  4,237 KB
DSC_0091
29/3/2562 9:41:50
Size (KB)  :  4,501 KB
DSC_0092
29/3/2562 9:41:56
Size (KB)  :  4,630 KB
DSC_0093
29/3/2562 9:42:14
Size (KB)  :  4,662 KB
DSC_0094
29/3/2562 9:42:28
Size (KB)  :  4,721 KB
DSC_0095
29/3/2562 9:42:42
Size (KB)  :  4,413 KB
DSC_0096
29/3/2562 9:42:52
Size (KB)  :  4,645 KB
DSC_0097
29/3/2562 9:43:08
Size (KB)  :  4,542 KB
DSC_0098
29/3/2562 9:43:46
Size (KB)  :  4,358 KB
DSC_0099
29/3/2562 9:43:54
Size (KB)  :  4,586 KB
DSC_0100
29/3/2562 9:43:56
Size (KB)  :  4,720 KB
DSC_0101
29/3/2562 9:44:00
Size (KB)  :  4,130 KB
DSC_0102
29/3/2562 9:44:24
Size (KB)  :  4,487 KB
DSC_0103
29/3/2562 9:44:36
Size (KB)  :  4,521 KB
DSC_0104
29/3/2562 9:44:46
Size (KB)  :  4,514 KB
DSC_0105
29/3/2562 9:45:04
Size (KB)  :  4,435 KB
DSC_0106
29/3/2562 9:45:12
Size (KB)  :  4,225 KB
DSC_0107
29/3/2562 9:45:26
Size (KB)  :  4,463 KB
DSC_0108
29/3/2562 9:45:32
Size (KB)  :  4,484 KB
DSC_0109
29/3/2562 9:47:22
Size (KB)  :  4,473 KB
DSC_0110
29/3/2562 9:47:30
Size (KB)  :  4,465 KB
DSC_0111
29/3/2562 9:47:44
Size (KB)  :  4,338 KB
DSC_0112
29/3/2562 9:47:54
Size (KB)  :  4,477 KB
DSC_0113
29/3/2562 9:48:08
Size (KB)  :  4,197 KB
DSC_0114
29/3/2562 9:48:12
Size (KB)  :  4,467 KB
DSC_0115
29/3/2562 9:48:32
Size (KB)  :  3,702 KB
DSC_0116
29/3/2562 9:48:42
Size (KB)  :  3,948 KB
DSC_0117
29/3/2562 9:48:58
Size (KB)  :  4,358 KB
DSC_0118
29/3/2562 9:49:10
Size (KB)  :  3,908 KB
DSC_0119
29/3/2562 9:49:20
Size (KB)  :  4,433 KB
DSC_0120
29/3/2562 9:49:32
Size (KB)  :  4,491 KB
DSC_0121
29/3/2562 9:49:42
Size (KB)  :  4,627 KB
DSC_0122
29/3/2562 9:49:54
Size (KB)  :  4,740 KB
DSC_0123
29/3/2562 9:50:00
Size (KB)  :  4,814 KB
DSC_0124
29/3/2562 9:50:38
Size (KB)  :  4,324 KB
DSC_0125
29/3/2562 9:50:48
Size (KB)  :  4,453 KB
DSC_0126
29/3/2562 9:51:00
Size (KB)  :  4,478 KB
DSC_0127
29/3/2562 9:51:32
Size (KB)  :  4,744 KB
DSC_0128
29/3/2562 9:51:42
Size (KB)  :  4,457 KB
DSC_0129
29/3/2562 9:52:04
Size (KB)  :  4,486 KB
DSC_0130
29/3/2562 9:52:14
Size (KB)  :  4,529 KB
DSC_0131
29/3/2562 9:52:30
Size (KB)  :  4,509 KB
DSC_0132
29/3/2562 9:53:08
Size (KB)  :  4,427 KB
DSC_0133
29/3/2562 9:53:16
Size (KB)  :  4,494 KB
DSC_0134
29/3/2562 9:54:04
Size (KB)  :  4,194 KB
DSC_0135
29/3/2562 9:57:20
Size (KB)  :  4,627 KB
DSC_0136
29/3/2562 9:57:28
Size (KB)  :  4,692 KB
DSC_0137
29/3/2562 9:57:30
Size (KB)  :  4,523 KB
Pages:     1 2 3