วันที่ 26 มีนาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สรุปผลการดำเนนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการเขียนรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_1001
26/3/2562 9:13:16
Size (KB)  :  4,591 KB
DSC_1002
26/3/2562 9:13:58
Size (KB)  :  4,748 KB
DSC_1003
26/3/2562 9:14:04
Size (KB)  :  4,519 KB
DSC_1004
26/3/2562 9:14:20
Size (KB)  :  4,369 KB
DSC_1005
26/3/2562 9:15:00
Size (KB)  :  4,022 KB
DSC_1006
26/3/2562 9:15:08
Size (KB)  :  4,152 KB
DSC_1007
26/3/2562 9:15:12
Size (KB)  :  3,822 KB
DSC_1008
26/3/2562 9:15:18
Size (KB)  :  4,419 KB
DSC_1009
26/3/2562 9:15:24
Size (KB)  :  3,661 KB
DSC_1010
26/3/2562 9:15:26
Size (KB)  :  3,454 KB
DSC_1011
26/3/2562 9:15:30
Size (KB)  :  4,357 KB
DSC_1012
26/3/2562 9:15:32
Size (KB)  :  3,824 KB
DSC_1013
26/3/2562 9:15:40
Size (KB)  :  4,633 KB
DSC_1014
26/3/2562 9:15:48
Size (KB)  :  4,506 KB
DSC_1015
26/3/2562 9:15:56
Size (KB)  :  4,057 KB
DSC_1016
26/3/2562 9:16:02
Size (KB)  :  4,385 KB
DSC_1017
26/3/2562 9:16:48
Size (KB)  :  4,154 KB
DSC_1018
26/3/2562 9:16:54
Size (KB)  :  4,220 KB
DSC_1019
26/3/2562 9:16:56
Size (KB)  :  3,910 KB
DSC_1020
26/3/2562 9:17:02
Size (KB)  :  4,116 KB
DSC_1021
26/3/2562 9:17:16
Size (KB)  :  4,007 KB
DSC_1022
26/3/2562 9:17:24
Size (KB)  :  3,963 KB
DSC_1023
26/3/2562 9:17:34
Size (KB)  :  3,671 KB
DSC_1024
26/3/2562 9:17:40
Size (KB)  :  4,099 KB
DSC_1025
26/3/2562 9:17:46
Size (KB)  :  3,718 KB
DSC_1026
26/3/2562 9:17:48
Size (KB)  :  3,860 KB
DSC_1027
26/3/2562 9:17:50
Size (KB)  :  3,914 KB
DSC_1028
26/3/2562 9:17:54
Size (KB)  :  3,839 KB
DSC_1029
26/3/2562 9:18:12
Size (KB)  :  3,628 KB
DSC_1030
26/3/2562 9:18:16
Size (KB)  :  4,003 KB
DSC_1031
26/3/2562 9:18:22
Size (KB)  :  3,880 KB
DSC_1032
26/3/2562 9:18:36
Size (KB)  :  3,946 KB
DSC_1033
26/3/2562 9:19:22
Size (KB)  :  4,393 KB
DSC_1034
26/3/2562 9:19:36
Size (KB)  :  4,181 KB
DSC_1035
26/3/2562 9:19:54
Size (KB)  :  4,554 KB
DSC_1036
26/3/2562 9:20:02
Size (KB)  :  4,523 KB
DSC_1037
26/3/2562 9:20:16
Size (KB)  :  3,823 KB
DSC_1038
26/3/2562 9:20:30
Size (KB)  :  4,027 KB
DSC_1039
26/3/2562 9:20:34
Size (KB)  :  4,025 KB
DSC_1040
26/3/2562 9:20:42
Size (KB)  :  4,022 KB
DSC_1041
26/3/2562 9:20:48
Size (KB)  :  3,983 KB
DSC_1042
26/3/2562 9:20:54
Size (KB)  :  3,800 KB
DSC_1043
26/3/2562 9:21:04
Size (KB)  :  3,903 KB
DSC_1044
26/3/2562 9:21:50
Size (KB)  :  4,029 KB
DSC_1045
26/3/2562 9:21:56
Size (KB)  :  3,830 KB
DSC_1046
26/3/2562 9:22:02
Size (KB)  :  3,958 KB
DSC_1047
26/3/2562 9:22:06
Size (KB)  :  3,537 KB
DSC_1048
26/3/2562 9:22:08
Size (KB)  :  3,897 KB
DSC_1049
26/3/2562 9:22:14
Size (KB)  :  3,758 KB
DSC_1050
26/3/2562 9:22:34
Size (KB)  :  4,001 KB
DSC_1051
26/3/2562 9:22:38
Size (KB)  :  4,188 KB
DSC_1052
26/3/2562 9:22:42
Size (KB)  :  3,652 KB
DSC_1053
26/3/2562 9:22:58
Size (KB)  :  4,208 KB
DSC_1054
26/3/2562 9:23:06
Size (KB)  :  4,712 KB
DSC_1055
26/3/2562 9:23:22
Size (KB)  :  3,774 KB
DSC_1056
26/3/2562 9:24:06
Size (KB)  :  3,727 KB
DSC_1057
26/3/2562 9:24:16
Size (KB)  :  4,092 KB
DSC_1058
26/3/2562 9:24:26
Size (KB)  :  4,327 KB
DSC_1059
26/3/2562 9:24:32
Size (KB)  :  4,539 KB
DSC_1060
29/3/2562 8:42:42
Size (KB)  :  4,292 KB
DSC_1061
29/3/2562 8:42:42
Size (KB)  :  4,347 KB
DSC_1062
29/3/2562 8:43:04
Size (KB)  :  4,179 KB
DSC_1063
29/3/2562 8:43:06
Size (KB)  :  4,198 KB
DSC_1065
29/3/2562 8:43:20
Size (KB)  :  4,190 KB
DSC_1066
29/3/2562 8:43:46
Size (KB)  :  4,161 KB
DSC_1067
29/3/2562 8:43:48
Size (KB)  :  4,302 KB
Pages:     1 2