วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องอินเตอร์เน็ตกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0875
20/3/2562 5:46:30
Size (KB)  :  6,075 KB
DSC_0876
20/3/2562 5:46:32
Size (KB)  :  6,079 KB
DSC_0877
20/3/2562 5:47:20
Size (KB)  :  6,646 KB
DSC_0879
20/3/2562 5:50:50
Size (KB)  :  7,381 KB
DSC_0880
20/3/2562 5:56:56
Size (KB)  :  6,949 KB
DSC_0881
20/3/2562 5:57:08
Size (KB)  :  6,940 KB
DSC_0882
20/3/2562 5:57:20
Size (KB)  :  7,114 KB
DSC_0885
20/3/2562 6:07:48
Size (KB)  :  6,085 KB
DSC_0887
20/3/2562 6:08:22
Size (KB)  :  6,780 KB
DSC_0888
20/3/2562 6:08:26
Size (KB)  :  7,266 KB
DSC_0889
20/3/2562 6:08:30
Size (KB)  :  6,646 KB
DSC_0890
20/3/2562 6:08:50
Size (KB)  :  7,486 KB
DSC_0891
20/3/2562 6:09:20
Size (KB)  :  6,344 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6