วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องอินเตอร์เน็ตกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0738
19/3/2562 4:13:28
Size (KB)  :  6,785 KB
DSC_0739
19/3/2562 4:13:50
Size (KB)  :  6,881 KB
DSC_0740
19/3/2562 4:15:02
Size (KB)  :  6,805 KB
DSC_0741
19/3/2562 4:15:20
Size (KB)  :  7,041 KB
DSC_0742
19/3/2562 4:15:38
Size (KB)  :  6,748 KB
DSC_0743
19/3/2562 5:33:12
Size (KB)  :  6,868 KB
DSC_0744
19/3/2562 6:12:32
Size (KB)  :  6,768 KB
DSC_0745
19/3/2562 6:12:36
Size (KB)  :  7,210 KB
DSC_0746
19/3/2562 6:13:02
Size (KB)  :  6,702 KB
DSC_0747
19/3/2562 6:13:08
Size (KB)  :  7,216 KB
DSC_0748
19/3/2562 6:13:10
Size (KB)  :  7,011 KB
DSC_0749
19/3/2562 6:13:50
Size (KB)  :  6,455 KB
DSC_0750
19/3/2562 6:13:56
Size (KB)  :  6,442 KB
DSC_0752
19/3/2562 6:16:02
Size (KB)  :  7,112 KB
DSC_0753
19/3/2562 6:16:22
Size (KB)  :  7,478 KB
DSC_0754
19/3/2562 6:28:52
Size (KB)  :  7,436 KB
DSC_0755
19/3/2562 22:59:04
Size (KB)  :  6,981 KB
DSC_0759
20/3/2562 0:28:18
Size (KB)  :  7,464 KB
DSC_0760
20/3/2562 0:28:26
Size (KB)  :  6,520 KB
DSC_0761
20/3/2562 0:29:26
Size (KB)  :  6,632 KB
DSC_0762
20/3/2562 0:29:30
Size (KB)  :  6,410 KB
DSC_0763
20/3/2562 0:30:32
Size (KB)  :  6,460 KB
DSC_0764
20/3/2562 0:30:48
Size (KB)  :  6,978 KB
DSC_0765
20/3/2562 0:31:28
Size (KB)  :  6,772 KB
DSC_0766
20/3/2562 0:31:32
Size (KB)  :  6,833 KB
DSC_0767
20/3/2562 0:32:56
Size (KB)  :  7,146 KB
DSC_0768
20/3/2562 0:33:12
Size (KB)  :  7,361 KB
DSC_0769
20/3/2562 0:52:08
Size (KB)  :  6,377 KB
DSC_0770
20/3/2562 0:52:12
Size (KB)  :  6,433 KB
DSC_0771
20/3/2562 0:54:08
Size (KB)  :  5,288 KB
DSC_0772
20/3/2562 0:54:10
Size (KB)  :  5,564 KB
DSC_0773
20/3/2562 0:54:12
Size (KB)  :  5,565 KB
DSC_0774
20/3/2562 0:54:28
Size (KB)  :  6,250 KB
DSC_0776
20/3/2562 0:59:04
Size (KB)  :  6,506 KB
DSC_0777
20/3/2562 0:59:12
Size (KB)  :  7,285 KB
DSC_0778
20/3/2562 0:59:42
Size (KB)  :  7,298 KB
DSC_0779
20/3/2562 1:00:06
Size (KB)  :  7,234 KB
DSC_0780
20/3/2562 1:00:22
Size (KB)  :  6,597 KB
DSC_0781
20/3/2562 1:00:54
Size (KB)  :  6,014 KB
DSC_0782
20/3/2562 1:01:02
Size (KB)  :  5,970 KB
DSC_0783
20/3/2562 1:01:40
Size (KB)  :  6,253 KB
DSC_0784
20/3/2562 1:51:32
Size (KB)  :  5,945 KB
DSC_0785
20/3/2562 1:51:38
Size (KB)  :  5,971 KB
DSC_0786
20/3/2562 3:28:04
Size (KB)  :  7,080 KB
DSC_0787
20/3/2562 3:29:00
Size (KB)  :  7,221 KB
DSC_0788
20/3/2562 3:29:02
Size (KB)  :  6,920 KB
DSC_0789
20/3/2562 3:29:28
Size (KB)  :  7,161 KB
DSC_0790
20/3/2562 3:29:38
Size (KB)  :  7,099 KB
DSC_0791
20/3/2562 3:29:56
Size (KB)  :  6,545 KB
DSC_0792
20/3/2562 3:30:08
Size (KB)  :  7,023 KB
DSC_0793
20/3/2562 3:30:52
Size (KB)  :  7,178 KB
DSC_0794
20/3/2562 3:30:56
Size (KB)  :  6,427 KB
DSC_0795
20/3/2562 3:31:24
Size (KB)  :  7,020 KB
DSC_0796
20/3/2562 3:31:32
Size (KB)  :  7,174 KB
DSC_0797
20/3/2562 3:32:28
Size (KB)  :  7,140 KB
DSC_0798
20/3/2562 3:32:42
Size (KB)  :  7,063 KB
DSC_0799
20/3/2562 3:34:42
Size (KB)  :  6,057 KB
DSC_0800
20/3/2562 3:34:48
Size (KB)  :  7,113 KB
DSC_0801
20/3/2562 3:34:52
Size (KB)  :  7,202 KB
DSC_0802
20/3/2562 3:35:50
Size (KB)  :  7,042 KB
DSC_0803
20/3/2562 3:36:02
Size (KB)  :  6,749 KB
DSC_0804
20/3/2562 3:36:16
Size (KB)  :  7,278 KB
DSC_0805
20/3/2562 3:36:50
Size (KB)  :  7,555 KB
DSC_0806
20/3/2562 3:37:08
Size (KB)  :  7,416 KB
DSC_0807
20/3/2562 3:39:00
Size (KB)  :  6,304 KB
DSC_0808
20/3/2562 3:39:12
Size (KB)  :  7,475 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6